Kalendarz Rady Wydziału


Terminy posiedzeń rady Wydziału Wychowania Fizycznego 

w roku akademickim 2018/2019

1.11 września 2018 
2.16 października 2018
3.13 listopada 2018 
4.11 grudnia 2018
5.08 stycznia 2019 
6.12 lutego 2019
7.12 marca 2019 
8.09 kwietnia 2019 
9.14 maja 2019 
10.11 czerwca 2019 
12.09 lipca 2019 
13.10 września 2019 

Przewiduje się organizację czterech - pięciu posiedzeń nadzwyczajnych.