Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji SKN 2017

W piątek, 2 czerwca 2017 roku, w naszej uczelni, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców".

Konferencję zorganizował Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy współpracy z partnerami: Bankiem Zachodnim WBK Santander Universidades, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz Polską Akademią Aktywnego Rozwoju. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli prof. Jan Gajewski i dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Prodziekan ds. Studiów Wydziału WF.

Uroczystość otwarcia Konferencji poprowadził Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie prof. Krzysztof Perkowski, a oficjalnego otwarcia dokonał JM Rektor AWF prof. Andrzej Mastalerz. Wykład inauguracyjny pt. „Short to long – alternatywne podejście do treningu szybkości i wytrzymałości" wygłosił prof. Jakub Adamczyk.

Konferencja była skierowana przede wszystkim do studentów, doktorantów i młodych naukowców. Tematyka Konferencji obejmowała różnorodne problemy badawcze w sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, turystyce i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej i kosmetologii.

Podczas Konferencji uczestnicy reprezentujący ponad 45 Studenckich Kół Naukowych z 15 uczelni wyższych przedstawili 88 prac naukowych w pięciu panelach tematycznych.

Laureaci w poszczególnych panelach tematycznych.

1. PANEL TEMATYCZNY: WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA

Skład komisji konkursowej: dr Janusz Dobosz – przewodniczący, dr Janusz Oleksiejuk, mgr Paulina Szyszka

I miejsce - Martyna Sitek. Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych". Opiekun: mgr Karol Wałowski

II miejsce - Alicja Wójcik. Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Charakterystyka obciążeń stóp w tańcu towarzyskim". Opiekun: prof. dr hab. Czesław Urbanik, dr Piotr Tabor

III miejsce - Dagmara Mierzejek, Aleksandra Niemyt. Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Zdrowy styl życia w anafazie u młodzieży szkolnej w wieku 17-18 lat". Opiekun: dr Barbara Pędraszewska-Sołtys

2. PANEL TEMATYCZNY: NAUKI O ZDROWIU

Skład komisji konkursowej: prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniku – przewodnicząca, dr Łukasz Henszel, dr Anna Kopiczko, dr Magdalena Śniegocka

I miejsce - Marta Lewandowska, Jurand Słoniewicz. Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Ludoterapia jako narzędzie pracy na oddziałach kliniki rehabilitacji – badanie wstępne". Opiekun: prof. Ewa Kozdroń, dr n. o zdr. Jakub Gąsior

II miejsce - Paweł Maraszek i współautorzy. Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów". Opiekun: dr n. o zdrowiu Elżbieta Antos

III miejsce - Monika Stuchła, Patrycja Makiolczyk, Sebastian Grzonka. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska. „Ocena ergonomii i preferencji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich związanych z korzystaniem z mebli kuchennych". Opiekun: dr Dawid Bączkowicz

Wyróżnienie - Janina Gmiter, Alicja Długołęcka. Wydział Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Korelacje pomiędzy czynnikami osobowości, płcią a typami postawy ciała". Opiekun: dr Alicja Długołęcka

Wyróżnienie - Patrycja Rutkowska. Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie „Który program ćwiczeń fizycznych jest najwłaściwszy w leczeniu cukrzycy typu 2? – przegląd krytyczny". Opiekun: prof. Maciej Płaszewski

3. PANEL TEMATYCZNY: REHABILITACJA

Skład komisji konkursowej: prof. Aleksandra Truszczyńska – przewodnicząca, prof. Izabela Rutkowska – przewodnicząca, dr Elżbieta Olszewska, dr Paweł Targosiński, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, dr Szczepan Wiecha

I miejsce - Artur Jagodziński. Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Wpływ autorozluźnienia mięśniowo-powięziowego rozcięgna podeszwowego na stabilność posturalną". Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wit, dr n.med. Joanna Ścibek

II miejsce - Natalia Roden, Kinga Frąckowiak. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. „Analiza wybranych testów klinicznych oraz parametrów stabilometrycznych po wykonaniu sztywnego plastrowania u pacjentów z płaskostopiem poprzecznym – randomizowane doniesienie wstępne". Opiekun: mgr Tomasz Matusz, mgr Piotr Tkocz, mgr Beata Fras-Łabanc

III miejsce - Jakub Olewiński. Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Wpływ rolowania rozcięgna podeszwowego na wysklepienie stopy oraz stan napięcia taśmy powierzchownej tylnej". Opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wit, dr n.med. Joanna Ścibek

4. PANEL TEMATYCZNY: SPORT

Skład komisji konkursowej: prof. Marek Kruszewski – przewodniczący, dr Jarosław Sacharuk – przewodniczący, dr Bogusław Słupczyński, dr Artur Kruszewski, dr Michał Staniszewski

I miejsce - Dominika Wojciechowska. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Wpływ treningu metodą kulturystyczną na wytrzymałość siłową". Opiekun: dr Jarosław Sacharuk, mgr Paulina Szyszka

II miejsce - Kamila Gębała. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Wpływ treningu metodą kulturystyczną na wartości momentów sił mięśniowych w statyce". Opiekun: dr Jarosław Sacharuk, mgr Paulina Szyszka

III miejsce - Maria Romańska. Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Topografia urazów w kickboxingu w formule full contact wśród przedstawicieli kadry Polski na tle zawodników o niższym stopniu zaawansowania". Opiekun: mgr Karol Wałowski

5. PANEL TEMATYCZNY: SESJA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Skład komisji konkursowej: prof. dr hab. Monika Guszkowska, Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń - przewodnicząca, dr Monika Łupuszańska-Dawid, dr Anna Kęska, prof. Jan Gajewski, prof. Michał Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

I miejsce - Angelika Sawicka, Damian Sadowski. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. „Wpływ suplementacji L-karnityną na poziom czynników prozapalnych oraz siłę i masę mięśni szkieletowych u osób po 65 roku życia". Opiekun: dr hab. Robert Olek

II miejsce - Anna Wypych. Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u pracowników biurowych". Opiekun: prof. Ewa Kozdroń

III miejsce - Aleksandra Bogucka. Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. „Dystrybucja tkanki tłuszczowej i stan odżywiania młodych kobiet aktywnych oraz nieaktywnych fizycznie". Opiekun: dr Anna Kopiczko

Uroczystość zakończenia Konferencji, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono laureatom nagrody, poprowadził prof. Krzysztof Perkowski Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. dr hab. Monice Guszkowskiej oraz Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie prof. Krzysztofowi Perkowskiemu za życzliwe zaangażowanie i wsparcie organizacji konferencji. Dziękujemy partnerom: Bankowi Zachodniemu WBK realizującemu program Santander Universidades oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. realizującemu program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, a także Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju za udział i wsparcie w realizacji Konferencji. Dziękujemy również komisjom konkursowym za sprawne przeprowadzenie sesji panelowych i wyłonienie laureatów w poszczególnych panelach tematycznych. Dziękujemy za udział w Konferencji wszystkim młodym naukowcom, opiekunom Studenckich Kół Naukowych oraz całej społeczności uczelnianej.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju naukowym.

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 2017

Zapraszamy do fotogalerii.

Fot. Sebastian Stryjczak, Polska Akademia Aktywnego Rozwoju

data publikacji: 2017.06.12