AWF Warszawa na VI Sejmiku Edukacyjnym FIT RODZINA

W środę 28 lutego 2018 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 przy ul. Bartniczej 2, odbył się VI Sejmik Edukacyjny pod hasłem "FIT RODZINA", skierowany do rodziców oraz dzieci ze szkół i przedszkoli Dzielnicy Targówek. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Tegoroczna edycja w szczególny sposób kładła nacisk na zaangażowanie całych rodzin w uprawianie sportu i rekreację ruchową oraz podkreślała istotność pokazywania dzieciom i nastolatkom modeli właściwych zachowań zdrowotnych. Rodzice wybierając aktywne formy spędzania czasu przekazują dzieciom prozdrowotne style zachowań, które utrwalają się na całe życie.

Po krótkim powitaniu przez Burmistrza Dzielnicy Targówek - Sławomira Antonika i Zastępcę Burmistrza - Pawła Michalca, goście mieli możliwość wysłuchania wykładów, których hasło przewodnie brzmiało „Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży - nasza inwestycja w przyszłość". Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie reprezentowali pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego: prof. Jakub Adamczyk z Zakładu Teorii Sportu, Pływania i Ratownictwa Wodnego oraz z Zakładu Antropologii i Promocji Zdrowia: dr Monika Łopuszańska-Dawid, dr Anna Kopiczko, dr Teresa Karpiniak i Elżbieta Kęsicka. Profesor Adamczyk wygłosił wykład, który cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Silna żeńska ekipa z Zakładu AiPZ na stanowisku diagnostyki stanu odżywienia dokonywała pomiarów cech somatycznych uczestników Sejmiku, określała poziom i dystrybucję otłuszczenia oraz edukowała dzieci i rodziców.

Fot. Anna Kopiczko

data publikacji: 2018.04.05