AWF Warszawa na 23rd ISCSS

Studentka z Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie Magdalena Krawiec zajęła II miejsce na 23. Międzynarodowym Kongresie Studenckim Nauk o Sporcie (ISCSS – 23rd International Student Conference on Sport Sciences), który odbył się 27 kwietnia br. w Budapeszcie.

W ramach Sekcji 3: Nauki społeczne i sport, przedstawiła referat pod tytułem: „Occupational burnout among physical education teachers in Warsaw and Athens” (Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli wychowania fizycznego w Warszawie i Atenach). Jej wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie, żywą dyskusję oraz uznanie publiczności i jury. Na wyróżnienie w związku z tym zasługuje także opiekunka naukowa studentki dr Anna Kuk z Zakładu Pedagogiki i Psychologii Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa. Warto podkreślić, że jeden z jej podopiecznych zajął kilka lat wcześniej I miejsce.

Przewodniczący Sekcji 3, prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz zapewnił, że wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane w specjalnym dziele zbiorowym.

Gratulacje i wyrazy uznania!

Strona wydarzenia, na której m.in. jest dostępny abstrakt nagrodzonego wystąpienia.

data publikacji: 2018.05.24