Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji


SYMPOZJUM BIOMECHANIKI SPORTU i REHABILITACJI jest cyklicznym wydarzeniem naukowym o wieloletniej tradycji upowszechniania i wskazywania roli biomechaniki w nauce, w praktyce sportowej i rehabilitacyjnej. Cykliczność tego wydarzenia pełni znaczącą rolę w integracji polskiego środowiska naukowców zajmujących się możliwościami funkcjonowania organizmu jak również teoretyków sportu i fizjoterapeutów. Stanowi źródło nowych rozwiązań dla analizy i optymalizacji techniki ruchu, obciążeń biernego i czynnego aparatu ruchu oraz metod diagnozy i oceny mechaniki ciała ludzkiego.


Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji - 5-6.12.2019


Informacje szczegółowe

ORGANIZATORZY:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zakład Anatomii i Biomechaniki Katedry Nauk Biomedycznych

PATRONAT: 

Rektor AWF Warszawa prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz

Polskie Towarzystwo Biomechaniki

KOMITET HONOROWY: 

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bober

Prezes Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza - Zbigniew Pacelt

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: prof. dr hab. Czesław Urbanik

Sekretariat: Elżbieta Gromulska

Członkowie:

dr Dagmara Iwańska

mgr Anna Mazurkiewicz

dr Elżbieta Olszewska

dr Barbara Pacelt

mgr Aneta Popieluch

dr Piotr Tabor

mgr Karol Wałowski

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: prof. dr hab. Czesław Urbanik

Członkowie:

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Buśko

prof. nzw. dr hab. Wiesław Chwała

prof. nzw. dr hab. Adam Czaplicki

prof. dr hab. Lechosław B. Dworak

prof. dr hab. Włodzimierz Erdmann

prof. nzw. dr hab. Jan Gajewski

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

prof. nzw. dr hab. Henryk Król

prof. nzw. dr hab. Ryszard Maroński

prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz

prof. nzw. dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska

prof. nzw. dr hab. Małgorzata Sobera

prof. dr hab. Andrzej Wit

prof. nzw. dr hab. Michał Wychowański

MIEJSCE: 

sale wykładowe i seminaryjne Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34

PROBLEMATYKA SYMPOZJUM:

- Biomechanika sportu

- Biomechanika układu ruchu

- Biomechanika rehabilitacji

- Biomechanika ogólna

JĘZYK WYKŁADOWY:

- polski

WAŻNE DATY:

31.03.2019 - zgłoszenie uczestnictwa i tematu wystąpienia (formularz zgłoszeniowy)

30.06.2019 - przesyłanie streszczeń (max 2 strony A4)

30.09.2019 - wniesienie opłat

KOMUNIKATY:

Komunikat 1.

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW:

Streszczenie

FORMY PREZENTACJI PRAC:

- ustna (10 min)

- plakat (maksymalny wymiar 70×100 cm w orientacji pionowej)

OPŁATY:

- Uczestnik – 450 zł

- Członek PTB – 400 zł

- Osoba towarzysząca – 200 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, wyżywienie i imprezy towarzyszące.

Wpłaty należy dokonać na konto nr:

60 1090 1014 0000 0001 0363 0452

z dopiskiem: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji 5-6 grudnia 2019

ZAKWATEROWANIE:

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Proponowane jest zakwaterowanie w: hotelu Meksyk www.hotelmeksyk.com, lub w budynku rotacyjnym F na terenie AWF rezerwacja on-line: www.awf.edu.pl

KONTAKT:

e-mail: sympozjumbsir2019@gmail.com

Katedra Nauk Biomedycznych

Zakład Anatomii i Biomechaniki

tel. 22 834 27 13 lub 22 834 04 31 wew. 270


Program Sympozjum 2019

Pobierz program


Archiwum poprzednich Sympozjów