Komunikaty

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia proszone są o złożenie stosownych dokumentów w Sekretariacie Dziekana do dnia 26 września 2016 roku (Rozporządzenie MNiSW z 17.07.2015 r. Dz.U. 2015 poz 1051).

Kierownik Studiów Doktoranckich

Dr hab. Jan Gajewski prof. AWF