35-lecie Wydziału Rehabilitacji

Obchody 35-lecia Wydziału Rehabilitacji - biuletyn


Szanowni Absolwenci Wydziału Rehabilitacji, specjalizacji i kierunku rehabilitacja ruchowa oraz gimnastyki leczniczej,

Szanowni Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

Historia kształcenia specjalistów rehabilitacji i fizjoterapii w AWF Warszawa ściśle związana jest z historią polskiej rehabilitacji. Już w 1954 r. dla szkolenia przyszłych kadr powstał przy AWF Warszawa Zakład Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Konstancinie. Konsekwentny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzrost prestiżu rehabilitantów w środowisku medycznym doprowadził do powstania w 1984 r. Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Był to pierwszy w Polsce Wydział kształcący specjalistów rehabilitacji. Organizację nowego Wydziału Rektor prof. Tadeusz Ulatowski powierzył dr Andrzejowi Zembatemu. Pierwszym Dziekanem Wydziału w latach 1984-1987 był Prof. Andrzej Seyfried, a następnie profesorowie: Aleksander Ronikier (1987-1993), Elżbieta Promińska (1993-1998), Jerzy Grossman (1998-1999), Zbigniew Lew-Starowicz (1999-2005), Janusz Domaniecki (2005-2012) oraz Andrzej Kosmol (2012-2016). Rozwój rehabilitacji w AWF związany był ściśle ze Stołecznym Centrum Rehabilitacji (STOCER) w Konstancinie i wybitną postacią Prof. Mariana Weissa. Istotny wpływ na kształt i poziom przygotowania przyszłych rehabilitantów miały wpływ wybitne postaci, a wśród nich m.in. doc. Maria Kutzner-Kozińska, prof. Andrzej Zembaty, dr Jerzy Beck.

Wydział Rehabilitacji może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. uzyskaniem pełnych praw akademickich, kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek. Wydział rozszerzył kształcenie na kierunki pielęgniarstwa oraz terapii zajęciowej.  

Gorąco zapraszam wszystkich Absolwentów, Pracowników i Studentów, którym bliskie są więzi z Uczelnią i Wydziałem Rehabilitacji na uroczystości Obchodów 35-lecia powstania Wydziału. Uroczystości zostały zainaugurowane w marcu 2019 roku Forum Praktyków Skoliozy. Przez kolejne miesiące planowany jest cykl konferencji i spotkań organizowanych przez silny zespół pracowników Wydziału Rehabilitacji. Kulminacyjnym momentem obchodów 35-lecia będzie planowane na 15 listopada 2019 roku Forum Praktyków Pediatria, podczas którego zorganizowana zostanie uroczysta sesja jubileuszowa. Wieczorem będziemy mieli przyjemność świętować jubileusz podczas Balu Rehabilitacji. Z kolei w dniu 16 listopada 2019 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas obchodów 35-lecia Wydziału Rehabilitacji.

Bartosz Molik

Dziekan Wydziału RehabilitacjiHarmonogram obchodów 35-lecia Wydziału Rehabilitacji

MARZEC

Forum Praktyków - Skoliozy "Fizjoterapia w leczeniu operacyjnym", 15.03.2019.


KWIECIEŃ

VIII Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej", 4-6.04.2019.

Sesja XIII/Session XIII: Chirurg, fizjoterapeuta i pielęgniarka - partnerzy w chirurgii kolorektalnej  / Surgeon, physiotherapist and nurse – partners in colorectal surgery.

Sesja pod patronatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prof. Andrzeja Mastalerza w ramach jubileuszu 35-lecia Wydziału Rehabilitacji i 90-lecia Uczelni. Przewodniczenie sesji i słowo wstępne/ Session chairman: Andrzej Mastalerz, moderatorzy: Andrzej Mastalerz, Bartosz Molik, Elżbieta Antos, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.


MAJ

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda" "Bark - następstwo ewolucji", 17-18.05.2019.


WRZESIEŃ

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - Człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności". Pielęgniarstwo AWF-Medicover: Europejski standard zawodu, 28.09.2018.


LISTOPAD - GŁÓWNA CZĘŚĆ OBCHODÓW  35-LECIA WYDZIAŁU REHABILITACJI

Sesja Jubileuszowa, 15.11.2019

Forum Praktyków - Pediatria, 15.11.2019

Bal Rehabilitacji, 15.11.2019

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, 16.11.2019


BAL REHABILITACJI

Data - 15 listopada 2019

Godzina - 20.00

Miejsce - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34, Sale dawnej stołówki

Opłata dla uczestnika - 170 zł (do 30.06.2019), 200 zł (po 30.06.2019)

Opłatę za udział w Balu prosimy przesyłać na konto: Stowarzyszenie Absolwentów AWF  w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Nr konta: 92 1090 1014 0000 0001 2951 9661

BIC/SWIFT WBKPPLPP (dla wpłat z za granicy z dopiskiem „Bal 35 WR - imię i nazwisko uczestnika”)

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres: 35leciewydzialurehabilitacji@gmail.com