Podsumowanie XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pt. ,,Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej

(rodzina-szkoła-środowisko)” – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Relacja z wydarzenia

W Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 15 i 16 listopada 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w cyklu ,,Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu”. Patronat Honorowy sprawowali Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, Prezes PAOl prof. dr hab. Józef Lipiec, Rektor AWF dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasz Mencina.

Rozpoczęcie konferencji i uroczyste otwarcie odbyło się w Centrum Olimpijskim. Uczestników i gości konferencji powitał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Andrzej Kraśnicki. Otwarcia konferencji dokonał dr hab. Michał Lenartowicz prof. AWF Warszawa, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. Jerzy Nowocień przedstawił cele konferencji. Podkreślił, iż celem zasadniczym jest stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, prezentacji poglądów, refleksji i dorobku naukowego w obszarze nauk o kulturze fizycznej.

Podkreślał, że konferencja odbywa się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na tle ogólnej charakterystyki ekonomiczno-społecznej i politycznej przedstawił problemy wychowania fizycznego i sportu w okresie Drugiej Rzeczypospolitej.

Uczestnicy konferencji reprezentowali różne środowiska naukowe, badawcze i edukacyjne. Byli to przedstawiciele uniwersytetów, w tym medycznych, akademii wychowania fizycznego, instytutów naukowo-badawczych, związków i klubów sportowych, szkół publicznych. Wśród referentów byli profesorowie nauk, doktorzy habilitowani, doktorzy, magistrowie, doktoranci, trenerzy. Było 48. autorów tekstów. Ogółem w konferencji uczestniczyło około 100 osób. W ocenie Komitetu Naukowego i uczestników konferencji cele i jej zadania zostały osiągnięte.

Wybrane artykuły, zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do druku są wydane w postaci monografii pod redakcją naukową Jerzego Nowocienia i Krzysztofa Zuchory pt. ,,Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej (rodzina-szkoła-środowisko)”. Recenzentem monografii jest dr hab. Michał Lenartowicz prof. AWF Warszawa, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Zapraszamy do fotogalerii.

data publikacji: 2018.12.04