Roczniki


Kolejne roczniki w przygotowaniu.

2012

Zeszyt 1

Artykuły oryginalne / Original Papers

Hanna Kołoło, Monika Guszkowska, Joanna Mazur

Psychospołeczne determinanty niedoboru aktywności fizycznej w populacji 15-latków

Stanisław Sterkowicz, Janusz Jaworski

Walidacja testów komputerowych mierzących wybrane koordynacyjne zdolności motoryczne

Dariusz Czaprowski, Agnieszka Kędra

Kontrola ustawienia kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego podczas aktywności fizycznej – wiedza studentów wychowania fizycznego oraz metodyka nauczania

Grażyna Kosiba

Pełnienie roli nauczyciela a satysfakcja zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego na tle nauczycieli innych specjalności

Otwarte forum / Open forum

Gyöngyvér Lacza

Changes in the demand for leisure professionals in years 2001– 2008 in Hungary

Zbigniew Dziubiński

Związki kultury masowej i sportu

Zeszyt 2

Artykuły oryginalne / Original Papers

Joanna Burdzicka-Wołowik

Selected aspects of the temperament of women practicing masculine sports

Andrzej Ostrowski, Mirosław Juszkiewicz, Marek Strzała, Dariusz Mucha, Arkadiusz Stanula

Analiza rekordów świata we freedivingu jako wskaźnika potencjału adaptacyjnego człowieka do nurkowania z zatrzymanym oddechem

Gabriela Jednorał, Zofia Ignasiak

Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży z regionu ekologicznie zagrożonego w aspekcie wybranych czynników społeczno-ekonomicznych

Małgorzata Bronikowska

Zabawa jako fenomen kultury – wybrane przykłady różnych metodologii badawczych

Helena Mroczkowska

Motywacyjna orientacja młodzieży trenującej sporty walki a uleganie pokusie dopingu

Marzena Tomczak, Elżbieta Hornowska

Stan optymalnego zaangażowania (flow) a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych u osób uprawiających sport

Michał Obukowicz, Jan Gajewski, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Uta Kühn

Sprawność pływacka młodzieży szkolnej pływającej rekreacyjnie

Otwarte forum / Open forum

Grzegorz Chruściński

Hokej na lodzie w Polsce – dlaczego tak słabo?

Zeszyt 3

Artykuły oryginalne / Original Papers

Elżbieta Kaluga, Anna Kostiukow, Elżbieta Rostkowska

Physical activity in the water environment and tactile perception

Anna Kuk, Monika Guszkowska

Religijność, nadzieja i poczucie kontroli zdrowia studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Anna Kuk, Monika Guszkowska

Religiousness, hope and health locus of control of The J. Pilsudski University of Physical Education in Warsaw students

Iwona Piątkowska, Elżbieta Hübner-Woźniak

Czynniki ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego u młodych kobiet o zróżnicowanej aktywności fizycznej

Katarzyna Rutkowska, Dariusz Gierczuk

Postawa twórcza i odtwórcza a poczucie kontroli i skuteczności młodych zapaśniczek

Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska

Sprawność fizyczna i postawa ciała sześcioletnich dzieci warszawskich na tle wybranych grup referencyjnych

Joanna Tkaczyk, Anna Kęska, Justyna Pyrzanowska, Grażyna Lutosławska

Stosowanie substancji psychoaktywnych przez osoby wyczynowo uprawiające sport

Zeszyt 4

Artykuły oryginalne / Original Papers

Barbara Woynarowska, Krystyna Komosińska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anna Kowalewska

Realizacja zajęć z bloku „edukacja zdrowotna" w wychowaniu fizycznym w gimnazjach w pierwszych latach wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Marcin Smolarczyk, Andrzej Wiśniewski

Masa ciała studentów wychowania fizycznego zmienia się w czasie trwania pierwszego roku studiów

Marcin Popieluch, Aneta Popieluch, Barbara Pacelt

Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w czasie gry na sztucznej nawierzchni trawiastej

Anna Mróz, Dmytro Poliszczuk, Radosław Rychlik

Czynność układu oddechowego oraz cechy psychiczne kobiet praktykujących Power-Yogę (Ashtanga Viniasa)

Ewa Boniecka, Katarzyna Kondratowicz

Samoocena jakości życia osób ćwiczących według metody Pilatesa