Kontakt

mgr Tomasz Skiba

kierownik Zespołu

pełnomocnik Rektora ds. kontaktów międzynarodowych

uczelniany koordynator Programu ERASMUS+

uczelniany koordynator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (mobilność)

pok. 324; tel. (+48 22) 834 04 31, wew. 335

fax: (+48 22) 864 06 46

e-mail: t.skiba@awf.edu.pl


mgr Maja Komorowska - koordynator ds. studentów przyjeżdżających

starszy specjalista ds. kontaktów zagranicznych

pok. 319; tel. ; (+48 22) 834 19 43; (+48 22) 834 04 31, wew. 353

fax: (+48 22) 864 06 46

e-mail: m.komorowska@awf.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

9.00-12.00


mgr Janina Przybyszewska - koordynator ds. studentów wyjeżdżających 

starszy specjalista ds. kontaktów zagranicznych

pok. 319; tel. ; (+48 22) 834 19 43; (+48 22) 834 04 31, wew. 609

fax: (+48 22) 864 06 46

e-mail: j.przybyszewska@awf.edu.pl

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

9.00-12.00