Organizacje i sieci międzynarodowe

Członkostwo AWF Warszawa w organizacjach międzynarodowych

OrganizacjaPełna nazwa i wwwPrzedstawiciel Uczelni
AIESEPInternational Association for Physical Education in Higher Education
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego
dr Renata Czarniecka
ICSSPEInternational Council of Sport Sciences and Physical Education
Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym
dr hab. Jakub Adamczyk
ICCEInternational Council of Coaching Excellence
Międzynarodowa Rada Doskonalenia Trenerów
mgr Karol Gryko
ENSEEuropean Network of Sport Sciences, Education and Employment
Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie, Kształceniu i Zatrudnieniu
dr Monika Piątkowska
ENPHEEuropean Network of Physiotherapy in Higher Education
Europejska Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii
dr Piotr Czyżewski