Organizacje i sieci międzynarodowe

Członkostwo AWF Warszawa w organizacjach międzynarodowych 

OrganizacjaPełna nazwa i wwwPrzedstawiciel Uczelni
AIESEPInternational Association for Physical Education in Higher Education
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego
dr hab. Michał Lenartowicz
ICSSPEInternational Council of Sport Sciences and Physical Education
Międzynarodowa Rada Nauk o Sporcie i Wychowaniu Fizycznym
dr hab. Jakub Adamczyk
ICCEInternational Council of Coaching Excellence
Międzynarodowa Rada Doskonalenia Trenerów
mgr Karol Gryko
ENSEEuropean Network of Sport Sciences, Education and Employment
Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie, Kształceniu i Zatrudnieniu
dr Monika Piątkowska
ENPHEEuropean Network of Physiotherapy in Higher Education
Europejska Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii
dr Piotr Czyżewski