Praktyki

Oferta praktyki zagranicznej w Programie Erasmus jest skierowana w pierwszej kolejności do tych studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zgodnie z obranym kierunkiem studiów oraz poznać specyfikę pracy w przyszłym zawodzie. Studenci-uczestnicy mogą w ramach praktyki zagranicznej odbyć obowiązkowe praktyki studenckie - przy częściowym pokryciu kosztów wyjazdu i pobytu za granicą z funduszy Programu. Podstawowym warunkiem udziału w programie praktyk zagranicznych Erasmus są pozytywne wyniki nauczania, dobra znajomość języka obcego, samodzielność i odpowiedzialność.

Praktyki w polskich instytucjach/firmach/przedstawicielstwach mogą być realizowane tylko wyjątkowo, pod warunkiem, iż te instytucje/firmy/przedstawicielstwa mają stosowny status prawny w kraju docelowym, a językiem komunikacji nie jest język polski.

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na praktykę tzw. "wczesnych absolwentów", pod warunkiem, że zostaną przyjęci do programu praktyk jeszcze jako studenci. Praktyka musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Oferty praktyk zagranicznych -wyszukiwarka

Sprawy praktyk zagranicznych prowadzą