Inauguracja semestru letniego 2017/2018

W dniu 2 marca 2018 r. odbyło się w AWF Warszawa oficjalne spotkanie i powitanie 68 studentów-obcokrajowców, podejmujących studia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, w ramach Programu ERASMUS+.  Studenci przyjechali do nas z uczelni partnerskich, z 10 krajów: Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Litwy, Szwecji i Włoch.  Jedna z uczelni tureckich skierowała do nas również studentów z Kirgizji i Chin.

Akademię reprezentowali: prof. Michał Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia; dr Przemysław Zybko, Prodziekan ds. Studenckich i Sportu Akademickiego Wydziału Wychowania Fizycznego; dr Jacek Klawender, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Turystyki i Rekreacji; koordynatorzy  Programu Erasmus – dr Zuzanna Mazur (Wydział WF), dr Grzegorz Bednarczuk (Wydział Rehabilitacji), mgr Tomasz Skiba (koordynator uczelniany),  Izabela Milej (koordynator studencki) oraz z ramienia Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą: mgr Maja Komorowska  (opiekun studentów przyjeżdzających) i mgr Janina Przybyszewska, a także Pani Renata Górna, Kierownik Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich.

Formalne powitanie było oficjalnym elementem tradycyjnego ”Orientation Week”, aranżowanego dla studentów zagranicznych, w ramach którego odbyły się m.in.  warsztaty kulturalno-adaptacyjne, gry i zabawy oraz zwiedzanie miasta połączone z degustacją tradycyjnych, polskich potraw.

W roku akademickim 2017/2018 przyjmujemy w naszej Uczelni blisko 130 studentów-obcokrajowców, zwanych popularnie „Erasmusami”.  To daje naszej Alma Mater pierwsze miejsce wśród krajowych akademii wychowania fizycznego.

Fot. Aleksander Świątek

data publikacji: 2018.03.09