Delegacja Wydziału WF Uniwersytetu w Teheranie w AWF Warszawa

W dniach 4-7 lutego 2018 r. odwiedziła Akademię delegacja z Uniwersytetu Teherańskiego, z prof. Reza Rajabi, dziekanem Wydziału WF, na czele.

Goście (w składzie grupy były również dr Shahrzad Zandi i dr Fatemeh Shabkhiz) poznali zarówno warszawską jak i bialską część naszej Alma Mater.

Odbyły się m.in. spotkania i seminaria poświęcone możliwościom kooperacji naukowo-badawczej i dydaktycznej, z udziałem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Michała Lenartowicza oraz Prorektor ds. Badań i Wdrożeń, prof. Moniki Guszkowskiej, a także – niezależnie – kierownictwa Filii w Białej Podlaskiej.

W konsekwencji przeprowadzonych rozmów i ustaleń, Rektor AWF Warszawa, prof. Andrzej Mastalerz i dziekan Wydziału WF Uniwersytetu w Teheranie podpisali ramową umowę międzyuczelnianą. Planowane jest również poszerzenie współpracy o Program Erasmus+, to jednak będzie zależeć od wsparcia finansowego z funduszy Programu, o które Uczelnia wnioskuje.

Wizytę zorganizował Zespół ds. Współpracy z Zagranicą.

Zapraszamy do fotorelacji.

data publikacji: 2018.02.08