30-lecie Programu Erasmus

Uroczysta konferencja zorganizowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus odbyła się 24 listopada br. w Warszawie.
Poświęcona była podsumowaniu działań w skali krajowej – na tle europejskim, podkreśleniu mocnych stron akcji, a zarazem wskazaniu elementów wymagających poprawy.
Wymiana studencka w ramach Programu Erasmus odbywa się w Europie od 30 lat; Polacy wyjeżdżają na studia zagraniczne od 1998 roku. Ich liczba roku wzrosła dziesięciokrotnie; co roku ze stypendium korzysta teraz ponad 14 000 studentów krajowych szkół wyższych. Przyjeżdżają masowo studenci-cudzoziemcy. W wymianie uczestniczy także kadra akademicka. Polacy dydaktycy przodują w Europie pod względem liczby mobilności.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przystąpiła do przygotowań do udziału w Programie jesienią 1999 roku; wkrótce wyjechał pierwszy dydaktyk, a następnie studenci. Zaczęli nas również odwiedzać obcokrajowcy – nauczyciele i studenci.
Uwzględniając rok akademicki 2016/17 Uczelnia zrealizowała w sumie około 2300 indywidualnych mobilności, wyjazdów i przyjazdów (w tym blisko 400 nauczycielskich).
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą zajmujący się bezpośrednio wdrażaniem Programu działa obecnie w składzie: mgr Maja Komorowska, mgr Janina Przybyszewska i mgr Tomasz Skiba, pełniący funkcję koordynatora uczelnianego od 1999 roku.

Fot. T.Skiba

data publikacji: 2017.11.27