1st Erasmus International Staff Week za nami

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2017 roku Zespół ds. Współpracy z Zagranicą – wraz z wydziałami części warszawskiej – przeprowadził "1st Erasmus+ International Staff Week", pierwszą takiego rodzaju imprezę w naszej Uczelni.Udział wzięło 26 przedstawicieli 19 uniwersytetów z 10 krajów: Chin, Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Włoch, Bułgarii, Ukrainy i Łotwy. Gościliśmy zarówno wykładowców jak i kadrę administracyjną, nie tylko z obszaru kontaktów zagranicznych.

Warszawskie wydziały (Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Rehabilitacji) umożliwiły uczestnikom udział w interesujących wykładach oraz zajęciach praktycznych oddających specyfikę i różnorodność poszczególnych kierunków studiów.

Była to dogodna okazja do zaprezentowania Akademii i jej oferty dydaktycznej, aktualnej problematyki badawczej, obiektów i wyposażenia.

Stworzyło to bardzo korzystne warunki do rozmów o nawiązaniu współpracy lub jej poszerzeniu, także podpisaniu umów międzynarodowych. Z wybranymi przedstawicielami uczelni spotkał się Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Michał Lenartowicz; omawiano perspektywy wspólnych projektów, m.in. w ramach akcji KA 107 programu Erasmus+ .

Fotorelacja

data publikacji: 2017.06.06