XVII Warsztaty Antropologiczne im. prof. J. Charzewskiego za nami

W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 7 grudnia br. odbyła się kolejna XVII już edycja Warsztatów Antropologicznych im. Profesora Janusza Charzewskiego. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia AWF w Warszawie oraz Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk. Patronat Honorowy sprawowali Rektor AWF w Warszawie, prof. Andrzej Mastalerz oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Tomasz Mencina.

Otwarcia XVII Warsztatów Antropologicznych dokonali prof. Andrzej Mastalerz, Rektor AWF Warszawa oraz dr Monika Łopuszańska-Dawid, Kierownik Zakładu Antropologii i Promocji Zdrowia.

W tegorocznych Warsztatach uczestniczyło 90 osób z ośrodków naukowych i badawczych z całej Polski. Wygłoszono 7 referatów o tematyce związanej z mineralizacją kości zarówno w populacjach historycznych jak i współcześnie żyjących przedstawicieli Homo Sapiens Sapiens. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko do oceny składu ciała firmy InBodyPoland. Każdy uczestnik Warsztatów otrzymał monografie w formie e-booka. Wszyscy referenci otrzymali, ufundowane przez Santander Universidades oraz Urząd Dzielnicy Bielany, drobne upominki w postaci książki oraz przydatnego powerbanka.

Zapraszamy do fotogalerii

Fot. Aleksandra Bogucka, Anna Kopiczko

data publikacji: 2018.12.14