XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego

Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w XVII Warsztatach Antropologicznych im. Janusza Charzewskiego

pt. „Mineralizacja tkanki kostnej i jej uwarunkowania w różnych etapach ontogenezy”

Warsztaty odbędą się 7 grudnia br. o godz. 11:00 w Auli im. Profesora Zygmunta Gilewicza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Kontakt: e-mail: elzbieta.kesicka@awf.edu.pl lub tel. 00 48 22 834 89 40

Komunikat 1

Program i szczegółowe informacje są dostępne na stronie Warsztatów Antropologicznych.

data publikacji: 2018.11.20