Profesor Krzysztof Perkowski powołany przez Ministra Sportu i Turystyki

Miło nam poinformować, że w dniu 4 lipca br.  Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa prof. Krzysztof Perkowski został powołany w skład Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej  na podstawie Zarządzenia nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r.

Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej.

Do zadań Rady należy opiniowanie i formułowanie stanowisk w związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2016 r. części przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2017 r. poz. 986) i wynikających z niej obowiązków dla Ministra w zakresie rozpatrywania wniosków o ustanowienie kwalifikacji rynkowych w obszarze sportu oraz powoływania instytucji certyfikujących (egzaminujących).

Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie nie otrzymując wynagrodzenia.

data publikacji: 2018.07.06