Prof. Marek Kruszewski z AWF Warszawa na 4. Kongresie WADA

Pracownik naszej Alma Mater i jednocześnie Chairman Medical Committee International Powerlifting Federation, dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski uczestniczył w 4. Kongresie WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) dotyczącym Terapeutic Use Exemption, który odbył się w Helsinkach w dniach 21-24.09.2017 r. Pan Profesor był jedynym Polakiem powołanym na to sympozjum, a także jedynym przedstawicielem z regionu środkowo-wschodniej Europy.

Sympozjum poświęcone było środkom farmakologicznym, warunkom i dylematom moralno-prawnym związanym z przyznawaniem lub odmową przyznania TUE (wyłączenia dla celów terapeutycznych). Therapeutic Use Exemption jest to prawo do używania przez sportowca substancji zabronionej lub metody zabronionej, umieszczonych na corocznie aktualizowanej liście substancji i metod zabronionych, publikowanej przez WADA. Dla sportowców klasy międzynarodowej organem przyznającym TUE jest komitet medyczny federacji międzynarodowej. W przypadku Międzynarodowej Federacji Trójboju Siłowego, przewodniczącym tego komitetu jest właśnie prof. AWF Marek Kruszewski, który po zebraniu opinii lekarzy-ekspertów z kilku krajów świata, wydaje decyzję z mocą stanowiącą, o przyznaniu lub nieprzyznaniu TUE i zamieszczeniu jej w rejestrze WADA.

data publikacji: 2017.10.27