Nawiązanie współpracy ze szkołami sportowymi

W dniu 5 lipca br. zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a dwiema szkołami sportowymi - LXII Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa z siedzibą w Warszawie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

Głównym celem zawartych porozumień są działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży na płaszczyźnie wychowania fizycznego i sportu. W ramach porozumienia Wydział umożliwi uczniom zwiedzanie obiektów naszej Alma Mater oraz uczestniczenie w wybranych zajęciach i wykładach prowadzonych na Wydziale. Ponadto nauczyciele akademiccy przeprowadzą dla uczniów zajęcia z przedmiotów specjalistycznych na zasadach obowiązujących w szkołach publicznych. Wydział zobowiązuje się również do prowadzenia badań naukowych z udziałem uczniów oraz udostępniania wyników tych badań dla celów edukacyjnych i szkolenia sportowego. Szkoły natomiast zobowiązały się do promowania aktualnej oferty edukacyjnej Uczelni wśród nauczycieli, uczniów i swoich absolwentów, umożliwienia pracownikom Wydziału prowadzenia badań naukowych z udziałem uczniów z możliwością wykorzystania ich wyników oraz umożliwianie studentom Wydziału zdobywania umiejętności pedagogicznych w drodze praktyk zawodowych.

W spotkaniu udział wzięli: Maksym Gołoś - Starosta Pruszkowski, Zdzisław Brzeziński - członek zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Łukasz Borkowski - Dyrektor ZSOiS w Pruszkowie, Anna Szymczyk - Dyrektor LOMS w Warszawie oraz Władze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa - Dziekan prof. Krzysztof Perkowski i prodziekani – dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, dr hab. Krzysztof Jankowski oraz dr Przemysław Zybko.

Liczymy na owocną współpracę!

data publikacji: 2018.07.12