Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym

W dniu 10 czerwca br. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym.

W spotkaniu uczestniczyli, ze strony Polskiego Związku Tenisowego: Prezes Mirosław Skrzypczyński i  Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów Wojciech Andrzejewski, natomiast ze strony Uczelni: Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego prof. Krzysztof Perkowski, Prodziekan ds. Studenckich i Sportu dr Przemysław Zybko oraz dr Iwona Maliszewska, odpowiedzialna za szkolenia kadr instruktorskich i trenerskich w tenisie.

Przedmiotem porozumienia jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy AWF Warszawa, a PZT w zakresie szkolenia trenerów, instruktorów i animatorów (instruktorów rekreacji) tenisa w ramach aktualnego systemu kształcenia i doskonalenia Trenerów PZT zatwierdzonego Uchwałą Zarządu PZT w dniu 27 września 2017 r.

Nasza Uczelnia od wielu lat prowadzi szkolenie kadr instruktorskich i trenerskich w sporcie, w tym także w tenisie, dysponuje odpowiednią wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców oraz bazą szkoleniową.

Liczymy na owocną współpracę.

data publikacji: 2019.06.18