VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PTN-AAF wspólnie z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II i Wydziałem Rehabilitacji AWF Warszawa organizuje VI Międzynarodową Konferencję „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”, która odbędzie się w dniach 9-10.10.2019 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Celem przygotowywanej konferencji będzie prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (AAF). Zaproszeni wykładowcy, z kraju i z zagranicy, to wybitni specjaliści w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (APA). W imieniu organizatorów Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rehabilitacji, rekreacji, turystyki, wychowania fizycznego, edukacji specjalnej oraz sportu osób ze specjalnymi potrzebami do aktywnego uczestnictwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 20.07.2019

Tematyka konferencji, komunikaty oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji.

data publikacji: 2019.06.11