Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 8.06.2018 odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowana w tym roku przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów z całej Polski. Swoje doniesienia naukowe w zakresie szeroko pojętych nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu prezentowało ponad 100 studentów i doktorantów reprezentujących 20 uczelni i ponad 20 wydziałów z całej Polski.

Naszą Konferencję wsparli Patroni i Darczyńcy: BZ WBK Santander, Burmistrz Gminy Bielany, Polska Akademia Aktywnego Rozwoju, firma Wolf oraz Bibliotek Główna AWF Warszawa. Patronat honorowy konferencji objął Jego Magnificencja Rektor AWF Warszawa prof. Andrzej Mastalerz oraz Burmistrz Gminy Bielany Tomasz Mencina. W imieniu Komitetu Organizacyjnego kierujemy słowa podziękowania za współpracę i wsparcie.

Podczas Konferencji odbyły się warsztaty dla uczestników z metody FDM i treningu Body Art organizowane przez firmę REH-ART. W każdym z pięciu paneli tematycznych odbywał się konkurs. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność!

Panel: Rehabilitacja, terapia zajęciowa

I miejsce Ewelina Ołowiana,Politechnika Opolska, Wpływ obciążenia na jakość artrokinematyki w stawie rzepkowo-udowym

II miejsce Kamil Kublin,Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Ocena użyteczności testów wzorców ruchowych i taśm mięśniowo-powięziowych u pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

III miejsce Magdalena Stawińska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Indukowane potknięcia z wykorzystaniem Systemu Motek Grail a wybrane parametry kinematyczne miednicy – doniesienie wstępne

Panel: Nauki o zdrowiu

I miejsce Ewa Rodziewicz, Joanna Jaworska, Katarzyna Micielska, Marta Kozłowska, Mateusz Ewertowski, AkademiaWychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Zmiany stężenia białka Irisin i miostatyny w odpowiedzi na wysiłek ekscentryczny i terapię zimnem

II miejsce Agnieszka Polaczek, Martyna Swatowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Systematyczny przegląd literatury w zakresie badań w temacie rozwoju dostosowań posturalnych u niemowląt i małych dzieci

III miejsce Kinga Dymowska, Wanda Forczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Atrakcyjność chodu kobiet w świetle biomechanicznej analizy

Panel: Wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

I miejsce Ewelina Michowska, Anna Jóźwiak, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej,  Wpływ wysiłku fizycznego na stabilność posturalną

II miejsce Maciej Walendzik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,  Ewaluacja produktu zwiększającego motywację do treningu rekreacyjnego na cykloergometrze

III miejsce Dagmara Mierzejek, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Turystyka filmowa – City placement, nietypowy sposób na promocję w turystyce

Panel: Sport

I miejsce Krzysztof Ćwikła, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,  Związek pomiędzy równowagą dynamiczną i sztywnością mięśniową kończyn dolnych w grupie koszykarzy

II miejsce Michał Garczyński, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Analiza obciążeń przenoszonych przez stawy kończyn dolnych w treningu plajometrycznym

III miejsce Dominika Granda, Małgorzata Turek, Maria Szmidt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ocena spożycia napojów izotonicznych w wybranej grupie mężczyzn aktywnych fizycznie

Panel: Sesja studentów studiów doktoranckich

I miejsce Anna Pietrzak, Grażyna Lutosławska, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wykorzystanie indeksu zapalnego diety do oceny sposobu żywienia kobiet i mężczyzn regularnie aktywnych fizycznie

II miejsce Katarzyna Krzysztoszek, AkademiaWychowania Fizycznego w Warszawie, Fizjoterapia w wysiłkowym nietrzymanie moczu u kobiet - przegląd piśmiennictwa

III miejsce Anna Głębocka, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Antropometryczne i biomechaniczne uwarunkowania techniki smeczu z forehandu w badmintonie - wyniki badań pilotażowych

data publikacji: 2018.06.15