Fellow International Federation of Adapted Physical Activity dla prof. Natalii Morgulec-Adamowicz

Prezydent IFAPA dr Martin Block, przyznał tytuł prof. Natalii Morgulec-Adamowicz w trakcie Międzynarodowego Sympozjum Adaptowanej Aktywności Fizycznej (ISAPA 2019), które odbyło się na Uniwersytecie Virginia w Charlottesville, USA, w dniach 14-18 czerwca 2019.

Tytuł Fellow International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) przyznawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe i zaangażowanie społeczne w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej.

Serdecznie gratulujemy!

data publikacji: 2019.07.08