Konkurs

Regulamin określający warunki i tryb wyjazdów naukowych pracowników AWF Warszawa, finansowanych ze środków innych niż program ERASMUS +, do zagranicznych ośrodków naukowych

określa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/2015/2016  Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku

 Załącznik do regulaminu: wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych nauczycielowi akademickiemu - pobierz