Projekty badawcze

Wyjazdy za granicę związane z realizacją projektów badawczych, w tym wyjazdy związane z przeprowadzaniem badań, udziałem w konferencjach i kongresach, winny zostać ujęte w harmonogramie danego projektu.

Zgodę na wyjazd wyraża dysponent środków finansowych. W przypadku grantów, kierownik projektu kieruje pismo do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, w przypadku wyjazdów z puli DS i/lub DM – do Dziekana właściwego Wydziału.

Podanie, po akceptacji Dziekana względnie Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, kierowane jest do Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą, który realizuje wyjazd, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Akceptacja planowanego wyjazdu zobowiązuje zainteresowanego kierownika projektu, doktoranta, wykonawcę projektu  do czynnego włączenia się w proces wdrożenia mobilności. Do powinności zainteresowanego należy przekazanie wszelkich informacji i danych, niezbędnych do realizacji wyjazdu.