Zespół

Adres (do korespondencji):

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45 (skr.poczt. 55)


Lokalizacja:

AWF, gmach główny, II p., pok. 319, 324


Kontakt:

tel. bezpośredni: 22 834 19 43

tel. (+48 22) 834 04 31, wew. 335, 353, 609

faks: (+48 22) 864 06 46

e-mail: bwz@awf.edu.pl


Dyżury dla interesantów:

dla studentów: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, 9.00-12.00

dla pracowników: w dni robocze, 9.00-15.00 (wcześniejszy kontakt e-mailowy mile widziany)


mgr Tomasz Skiba

kierownik Zespołu

pełnomocnik Rektora ds. kontaktów międzynarodowych

uczelniany koordynator Programu ERASMUS+

pok. 324; tel. (+48 22) 834 04 31, wew. 335

e-mail: t.skiba@awf.edu.pl


mgr Maja Komorowska

starszy specjalista ds. kontaktów zagranicznych

pok. 319; tel. (+48 22) 834 04 31, wew. 353

e-mail: m.komorowska@awf.edu.plmgr Janina Przybyszewska

starszy specjalista ds. kontaktów zagranicznych

pok. 320; tel. ; (+48 22) 834 19 43; (+48 22) 834 04 31, wew. 609

fax: (+48 22) 864 06 46

e-mail: j.przybyszewska@awf.edu.pl