Inauguracja semestru zimowego 2018/2019

W dniu 28 września 2018 r. odbyło się oficjalne spotkanie i powitanie studentów-obcokrajowców, podejmujących studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, w ramach Programu ERASMUS+. Studenci przyjechali do nas z uczelni partnerskich w 10 krajach: głównie Hiszpanii, Portugalii, Turcji, a także Francji, Włoch, Szwecji, Grecji, Słowacji, Chorwacji, Rumunii. Jedna z uczelni tureckich skierowała do Akademii studenta z Afganistanu, zaś uczelnia słowacka – z Ukrainy. Ogółem na listach zarejestrowało się 74 studentów.

Akademię reprezentował zespół koordynatorów Programu Erasmus: koordynatorzy  wydziałowi  – dr Zuzanna Mazur z Wydziału WF, dr Grzegorz Bednarczuk z Wydziału Rehabilitacji, dr Katarzyna Dzioban z Wydziału TiR oraz mgr Maja Komorowska (opiekun-koordynator studentów przyjeżdzających), mgr Tomasz Skiba (koordynator uczelniany) a także studentka Izabela Milej, odchodzący koordynator studencki i przejmująca jej obowiązki Wiktoria Mączka-Leonhardt.

Formalne powitanie było oficjalnym elementem  tradycyjnego ”Orientation Week”, aranżowanego dla studentów zagranicznych, w ramach którego odbyły się m.in.  warsztaty kulturalno-adaptacyjne, gry i zabawy oraz zwiedzanie miasta i poczęstunek.

Należy podkreślić, iż warszawska AWF niezmiennie, od lat, zajmuje pierwsze miejsce wśród krajowych akademii wychowania fizycznego pod względem liczby studiujących w ramach Programu Erasmus.

Fot. Wiktoria Mączka-Leonhardt

data publikacji: 2018.10.03