Inauguracja semestru letniego 2018/2019

W dniu 1 marca br. odbyło się oficjalne spotkanie ze studentami-obcokrajowcami, podejmującymi studia w II semestrze roku akademickiego 2018/2019, w ramach Programu ERASMUS+. Studenci, w liczbie blisko 50, a w sumie biorąc pod uwagę oba semestry – 102,  przyjechali do nas z uczelni partnerskich w 12 krajach. Dominowali studiujący  z Hiszpanii, Portugali, Turcji, a także Francji, Włoch i  Grecji. Z uczelni w tych (i kilku innych) krajach wydelegowano ponadto do nas studentów innych narodowości: afgańskiej, kolumbijskiej, bułgarskiej i ukraińskiej.

Akademię reprezentował i powitał oficjalnie grupę Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Michał Lenartowicz. Słowo do studentów skierowali też: mgr Tomasz Skiba, koordynator uczelniany Programu, oraz  mgr Maja Komorowska, opiekun-koordynator studentów przyjeżdżających.  Obecni byli również:  dr Zuzanna Mazur (koordynator z Wydziału WF), dr Grzegorz Bednarczuk (koordynator z Wydziału Rehabilitacji),  mgr Janina Przybyszewska  (opiekun-koordynator studentów wyjeżdżających), a także aktywnie wspierające Program studentki: Wiktoria Mączka-Leonhardt (koordynator studencki) i Weronika Hubka (stażystka Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą).

Obecni byli po raz pierwszy studenci z Iranu (Teheran, Mashhad), którzy przyjechali do AWF w ramach sektora Programu Erasmus KA 107 (obejmującego kraje pozaeuropejskie), a także doktorantka z Chin (Wuhan).

Formalne powitanie było wiodącym elementem  tradycyjnego ”Orientation Week”, aranżowanego specjalnie dla studentów zagranicznych, w ramach którego odbyły się m.in.  warsztaty kulturalno-adaptacyjne, gry i zabawy oraz zwiedzanie miasta i poczęstunek.

Warszawska AWF niezmiennie, od lat, zajmuje pierwsze miejsce wśród krajowych akademii wychowania fizycznego pod względem liczby studiujących w ramach Programu Erasmus.

Fot. Chaoping Qin

data publikacji: 2019.03.08