2nd Erasmus International Staff Week za nami

W dniach od 27 maja do 31 maja 2019 roku Zespół ds. Współpracy z Zagranicą – wraz z Wydziałami części warszawskiej – przeprowadził "2nd Erasmus+ International Staff Week", drugą już tego typu imprezę w naszej Uczelni. Udział wzięło 17 przedstawicieli 11 uniwersytetów z 8 krajów: Belgii, Bułgarii, Chin, Iranu, Łotwy, Hiszpanii, Turcji i Ukrainy. Gościliśmy zarówno wykładowców jak i kadrę administracyjną, nie tylko z obszaru kontaktów zagranicznych.

Warszawskie wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji oraz Wydział Turystyki i Rekreacji, umożliwiły uczestnikom udział w interesujących wykładach oraz zajęciach praktycznych oddających specyfikę i różnorodność poszczególnych kierunków studiów.

Była to kolejna (po pierwszej edycji imprezy, w 2017 roku), bardzo dogodna okazja do zaprezentowania – w skali międzynarodowej - Akademii i jej oferty edukacyjnej, podejmowanej problematyki naukowej, a także pokazania obiektów dydaktyczno-sportowych i wyposażenia badawczego.

"2nd Erasmus+ International Staff Week" stworzył korzystne warunki do dyskusji i rozmów o nawiązaniu współpracy międzynarodowej lub poszerzeniu jej o następne obszary, co może zaowocować podpisaniem nowych umów międzyuczelnianych.

data publikacji: 2019.06.07