2nd Erasmus International Staff Week

W dniach 27-31.05.2019 Zespół  ds. Współpracy z Zagranicą – wraz z koordynatorami Programu Erasmus i Wydziałami części warszawskiej -  organizuje w naszej Uczelni  „2nd Erasmus International Staff Week".

Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele 13 uniwersytetów zagranicznych z Algierii, Belgii, Bułgarii, Chin, Hiszpanii, Iranu, Łotwy, Turcji i Ukrainy.

W sumie będziemy gościć 25 osób, zarówno wykładowców jak i kadrę administracyjną, nie tylko z obszaru kontaktów zagranicznych. Będzie to unikalna okazja do zaprezentowania naszej Alma Mater, poszerzenia lub  nawiązania bliższej współpracy, a nawet podpisania nowych umów bilateralnych.

data publikacji: 2019.05.17