Zakładam firmę

Zakładam firmę - poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.