Biznesplan w zarysie

Biznesplan w zarysie - poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.