Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne – są to dokumenty, które składa się do pracodawcy. Na ich podstawie pracodawca zdobywa informacje o kandydacie, jego umiejętnościach i kwalifikacjach.
Najczęściej pracodawcy proszą kandydatów o przesłanie: CV oraz listu motywacyjnego.

PAMIĘTAJ! Twoje dokumenty aplikacyjne to pierwszy Twój kontakt z pracodawcą. Są twoją wizytówką. Od tego, jak je napiszesz i co w nich zawrzesz zależy, czy pracodawca zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

CV - check list 

Sprawdź, czy Twoje CV zawiera:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe do Ciebie (numer telefonu i adres e-mail)
 • Profil zawodowy – krótka informacja o Twoich kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych, które stanowią odpowiedź na oczekiwania pracodawcy względem kandydatów na konkretne (te, na które aplikujesz) stanowisko pracy.
 • Wykształcenie – Twoja ścieżka edukacyjna. Pamiętaj! Zastosuj odwrotną chronologię (na pierwszym miejscu zamieść „najświeższą" pozycję). Podaj pełną nazwę uczelni (szkoły średniej), wydział, kierunek (możesz dodać również specjalizację).
 • Doświadczenie zawodowe – tutaj również należy stosować odwrotną chronologię. Jeśli Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe można skategoryzować, np. praktyka zawodowa, praca z dziećmi, praktyki w szpitalu, itp. możesz zastosować taki podział. Pamiętaj! Musi być on jasny dla osoby, która będzie zapoznawała się z Twoim CV.
 • Konferencje, seminaria, szkolenia – jeśli uczestniczyłaś/eś w takim wydarzeniu, zamieść informację w swoim CV.
 • Umiejętności zawodowe -  to miejsce, w którym możesz wpisać te umiejętności, które mają znaczenie w pracy, o którą się ubiegasz
 • Zainteresowania – wbrew pozorom jest to istotna rubryka pozwalająca Ci zaprezentować swoja osobę z trochę „innej strony". Wpisz tu konkretne pozycje, o których będziesz w stanie opowiedzieć podczas spotkania rekrutacyjnego.
 • Aktualna klauzula o ochronie danych osobowych –bardzo ważna informacja, która musi znaleźć się w CV!
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych
   (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

List motywacyjny - check list

Sprawdź, czy Twój list motywacyjny zawiera:

 • Imię i nazwisko i dane kontaktowe do Ciebie (numer teflonu i adres e-mail) umieszczone w górnym lewym rogu
 • Datę oraz nazwę miejscowości zamieszczone w prawy górnym rogu
 • Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, do której kierujesz list motywacyjny bądź nazwę firmy i adres jeśli adresat jest Tobie nieznany – informacje zamieszczone po prawej stronie poniżej daty i nazwy miejscowości
 • Nazwa stanowiska, na które aplikujesz i numer referencyjny, jeśli taki został nadany ogłoszeniu – informacje zamieszczone po lewej stronie
 • Odpowiedni zwrot grzecznościowy – Szanowna Pani / Szanowny Panie / Szanowni Państwo
 • Pierwszy akapit „wstęp" – informacja o tym, że ubiegasz się o pracę na danym stanowisku wraz z informacją o tym, gdzie zapoznałaś/eś się z ofertą
 • Drugi akapit „rozwinięcie" – najważniejszy i najobszerniejszy akapit prezentujący Twoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku. Swoje mocne strony popieraj konkretnymi przykładami.
 • Trzeci akapit „zakończenie" – tu zamieszcza się informację świadczącą o gotowości udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Akapit ten stanowi swego rodzaju zaproszenie do dalszego kontaktu kierowane do pracodawcy.
 • Podpis – elektroniczny lub odręczny, jeśli dokumenty przesyłamy tradycyjną pocztą lub bezpośrednio zostawiamy w biurze pracodawcy

chocklistNie jesteś pewna / pewien, czy Twoje CV odpowiednio się prezentuje i zawiera wszystkie istotne treści?

Skontaktuj się z Biurem Karier, gdzie uzyskasz wsparcie i jasną informację zwrotną. Możesz umówić się na indywidualne spotkanie bądź skonsultować dokument drogą elektroniczną. Wybór optymalnego dla Ciebie rozwiązania pozostaje w Twoich rękach.