Rozmowa kwalifikacyjna


Rozmowa kwalifikacyjna – to formalne spotkanie Twoje, jako kandydata z pracodawcą. Jest to najczęściej drugi etap, po analizie dokumentów aplikacyjnych, selekcji pracowników i często ostatni. Pracodawca na podstawie rozmowy z Tobą podejmuje decyzje o Twojej kandydaturze. Warto, więc przygotować się do rozmowy i nie dać się zaskoczyć.


Rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj 30-40 minut.


Etap 1 PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 •  Zbierz jak najwięcej informacji o firmie, do której aplikujesz: ze strony www, gazet i czasopism, od osób już tam pracujących
 • Dowiedz się jak najwięcej o stanowisku pracy, które chcesz zdobyć
 •  Przeanalizuj swoje słabe i mocne strony
 • Zastanów się, jakie możesz usłyszeć pytania i jak na nie możesz odpowiedzieć
 •  Pomyśl, jakie pytania możesz zadać pracodawcy


Pamiętaj!
Możesz dużo zyskać, wykazując się wiedzą na temat firmy, do której aplikujesz. Tworzysz w ten sposób wizerunek osoby zainteresowanej ofertą.


Etap 2 ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 •  Bądź punktualny (na 5-10 minut przed czasem)
 •  Nie zapomnij wziąć swoich dokumentów aplikacyjnych ze sobą na spotkanie
 •  Ubierz się schludnie i elegancko. Pamiętaj, aby mieć starannie uczesane włosy i zadbane paznokcie.
 •  Savoir Vivre - przestrzegaj norm grzecznościowych (przywitaj się, poczekaj aż pracodawca poda Ci rękę, nie siadaj nieproszony, nie pal)
 •  Mowa ciała – m.in. nawiąż kontakt wzrokowy z osobą rekrutującą (40-50% całej rozmowy), pewnie podaj rękę rozmówcy, uśmiechaj się, bądź zainteresowany rozmową, usiądź prosto, nie na skraju krzesła, zachowaj otwarta postawę ciała, nie gestykuluj, nie machaj długopisem, staraj się kontrolować mimikę.
 •  Poprawność językowa - nie mów żargonem, odpowiadaj całymi zdaniami, unikaj odpowiedzi TAK i NIE
 •  Adekwatność odpowiedzi – bądź zwięzły i logiczny, odpowiadaj na temat. Na każde pytanie przeznacz ok. 2-3 minut czasu.
 •  Wykorzystaj czas, który Ty masz na zadawanie pytań (zbierz informacje o stanowisku pracy, obowiązkach, możliwości awansu).
 •  Pokaż, że przygotowałeś się do rozmowy – wykaż się swoją wiedzą o firmie.
 •  Bądź szczery - nie kłam – dobry fachowiec od razu spostrzeże że „kręcisz"
 •  Podziękuj rozmówcy za rozmowę, ustal, kiedy otrzymasz odpowiedź, co do jej wyniku


Pamiętaj!
Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


Etap 3 BŁĘDY NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ - CZEGO NIE WARTO ROBIĆ

 •  Spóźnić się na rozmowę
 •  Palić
 •  Być niegrzecznym, aroganckim
 •  Zadawać zbyt mało pytań
 •  Odpowiadać zbyt zdawkowo lub zbyt rozwlekle
 •  Krytykować poprzednich pracodawców
 •  Przerywać rozmówcy
 •  Pytać o zarobki na początku rozmowy


Etap 4 TYPOWE PYTANIA NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

Podczas rozmowy pracodawca chce się dowiedzieć o:

 •  Powodach, dla których ubiegasz się o dane stanowisko, w danej firmie
 •  Twoim wykształceniu
 •  Doświadczeniu zawodowym
 •  Kwalifikacjach, umiejętnościach
 •  Twoich oczekiwaniach i celach zawodowych
 •  Zainteresowaniach i hobby


Niekiedy, zwłaszcza w dużych korporacjach rozmowa kwalifikacyjna jest wstępnym etapem selekcji kandydatów. Możesz zostać poproszony  o wzięcie udziału w dalszej procedurze selekcyjnej, na którą mogą się składać:
- testy osobowości
- testy na inteligencję
- testy kompetencyjne
- próbki pracy związane zdanym stanowiskiem
- ćwiczenia, symulacje


Po rozmowie kwalifikacyjnej możesz w wiadomości e-mail podziękować osobie rekrutującej za rozmowę.