Mikroporady.pl

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami ,poradami i instrukcjami. 

Mikroporady.pl to:

 • ponad 1200 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • ponad 80 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do natychmiastowego zastosowania do bezpłatnego pobrania,
 • prawie 60 rodzajów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,
 • 180 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy,
 • prawie 40 kazusów obrazujących „przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,
 • 154 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji,
 • ponad 23 000 zarejestrowanych użytkowników cotygodniowych bezpłatnych Biuletynów Aktualizacyjnych.

Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:

 • rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,
 • uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,
 • zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,
 • wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,
 • wybór opodatkowania,
 • ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,
 • standardowe umowy w działalności,
 • marketing i promocja,
 • korzystanie z Internetu,
 • zarządzanie i administracja,
 • ubezpieczenia,
 • ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,
 • sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,
 • postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,
 • zawieszenie, likwidacja,
 • tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje.