Czasopisma polskie

Strona w przebudowie

Alfabetyczna lista tytułów zawiera czasopisma bieżące, tj.periodyki znajdujące się w Czytelni Czasopism w księgozbiorze podręcznym oraz czasopisma niedostępne w wersji drukowanej w bibliotece. Pozostałych tytułów czasopism dostępnych w bibliotece należy szukać w katalogu czasopism.

1. Absolwenci AWF

otrzymywane z darów, dostępny w wersji drukowanej, dostęp on-line do nr 8 i nr 9.

2. Acta Balneologica

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów do roku 2010

3. Acta of Bioengineering and Biomechanics

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

4. Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia

dostęp on-line do pełnych tekstów

5.  Advances in Medical Sciences

dostęp on-line do pełnych tekstów

6.  Akademicki Przegląd Sportowy

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

7. Akademickie Aktualności Morskie

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

8. Alkoholizm i Narkomania

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

9. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Geographia,

Geologia, Mineralogia et Petrographia

dostępne on-line do pełnych tekstów

10. Annals of Transplantation

dostępne on-line do pełnych tekstów

11. Anthropological Review

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

12. Antropomotoryka

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

13. Archives of Budo

dostępne on-line do pełnych tekstów

14. Archives of Medical Science

dostępne on-line do pełnych tekstów

15. Artroskopia i Chirurgia Stawów

dostępne on-line do pełnych tekstów

16. Asystent Trenera

otrzymywane z darów, dostępne on-line do spisów treści

16. Atest : ochrona pracy

prenumerowane, dostęp w wersj drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do spisów treści

17. Aura

prenumerowane, dostępne w wersj drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

18. Baltic Journal of Health and Physical Activity (AWFiS Gdańsk)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

19. Bardziej kochani

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do informacji o czasopiśmie

20. Basket News

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

21. Beauty Forum

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

22. Bialski Przegląd Akademicki

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

23. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających

Tytuł

dostęp on-line do pełnych tekstów

24. Bibliotekarz

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (do roku 2009)

25. Bibliotheca Nostra

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

26. Bieganie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

27. Bike Board

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej dostęp on-line do wersji internetowej

28. Bilard Sport

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do informacji o czasopiśmie

29. Biology of Sport

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowane,j dostęp on-line do pełnych tekstów

30. Biomedical Human Kinetics

dostęp on-line do pełnych tekstów

31. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AWF w Krakowie

dostęp on-line do pełnych tekstów (do roku 2008)

32. Biuletyn Międzywydziałowego Laboratorium Neuropsychofizjologii

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

33. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.

Turystyka i Rekreacja

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

34. Biuletyn Sekcji Historii PTNFK Gorzów Wlkp.

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

35. Body Life

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

36. Builder

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego

37. Central European Journal of Immunology

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

38. Charaktery

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

39. Chip z płytą DVD

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

40. Cross : sport - turystyka : dla niewidomych i słabowidzących

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

41. Cyfrowa Polska

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

42. Czasopismo Psychologiczne

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do abstraktów

43. Człowiek i Zdrowie

dostęp on-line do pełnych tekstów

44. Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

45. Diametros

dostęp on-line do pełnych tekstów

46. Don Bosco : magazyn salezjański

dostęp on-line do pełnych tekstów

47. Dziennik Gazeta Prawna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

48. Dziennik Ustaw

dostęp on-line do pełnych tekstów

49. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dostęp on-line do pełnych tekstów

50. Dziennik Urzędowy MEN

dostęp on-line do pełnych tekstów

51. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dostęp on-line do pełnych tekstów

52. Edukacja Filozoficzna

dostęp on-line do pełnego tekstu ostatniego numeru

53. Edukacja i Dialog

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

54. E-mentor

dostęp on-line do wersji internetowej

55. Endokrynologia Pediatryczna

dostęp on-line do pełnych tekstów

56. Estetologia Medyczna i Kosmetologia

dostęp on-line do pełnych tekstów

57. Etyka

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (od roku 2006)

58. Europa dla aktywnych

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

59. European Journal of Physical & Health Education. Social and Humanistic

Perspective

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

60. Eurostudent

dostęp on-line do pełnych tekstów (od roku 2011)

61. Filantrop Naszych Czasów

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (od roku 2011)

62. Fizjoterapia

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

63. Fizjoterapia Polska

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

64. Folia Neuropatologica

dostęp on-line do pełnych tekstów od 2005 roku

65. Folia Turistica

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

66. Forum Akademickie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

67. Forum Bibliotek Medycznych

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów


61. Forum Trenera

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

62. Gazeta Wyborcza

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

63. Geriatria

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

64. Ginekologia Polska

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

65. Ginekologia Praktyczna

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

66. Gościniec

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

67. Handball Polska

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

68. Hereditary Cancer in Clinical Practice

dostęp on-line do pełnych tekstów

69. Hotelarz

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

70. Human Movement

otrzymywane z wymiany,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

71. Ido Ruch dla Kultury Rocznik Naukowy

otrzymywane z wymiany,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

72. Impuls. Biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

73. Integracja

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

74. Inżynieria Biochemiczna = Acta Bio-Optica et Informatica Medica

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

75. Jachting

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

76. Jeżyk biuletyn informacyjny

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

77. Jogging

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

78. Journal of Ecology and Health

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

79. Journal of Human Kinetics

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

80. Kardiologia i Torakochirurgia Polska

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

81. Kardiologia na co Dzień

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

82. Kardiologia Polska

dostęp on-line do pełnych tekstów

83. Konie i Rumaki

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

84. Kronika (AWF Poznań)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (do roku 2009)

85. Kronika Mazowiecka

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

86. Kultura Fizyczna

otrzymywane z przydziału, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści (za lata 1997-2004)

86. Kultura i Społeczeństwo

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisu treści

87. Kulturystyka i fitness : siła, sprawność, piękno

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

88. Kwartalnik Bellona

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej do celów slużbowych, dostęp on-line do pełnych tekstów

89. Kwartalnik Filozoficzny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści (do roku 1950)

90. Kwartalnik Pedagogiczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści (do roku 2010)

91. Lekkoatleta

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

92. Lider

dostępne on-line

93. Linux Magazine

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wesji internetowej

94. Magazyn Lekkoatletyczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

95. Magazyn Nurkowanie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

96. Magazyn Olimpijski, dod. Olimpionik

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

97. Magazyn Pielęgniarki i Położnej

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

98. Magazyn Trenera

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

99. Marketing w Praktyce

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

100. Mazowsze : studia regionalne

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

101. Medi : forum opieki długoterminowej

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

102. Media - Kultura - Społeczeństwo

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

103. Medicina Sportiva

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

104. Medicina Sportiva Practica

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

105. Medycyna Manualna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

106. Medycyna po Dyplomie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń po zalogowaniu

107. Medycyna Praktyczna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

108. Medycyna Sportowa

prennumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

109. Menadżer Zdrowia

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

110. Miesięcznik Prowincjonalny

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

111. Monitor Polski

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

112. Monitor Zamówień Publicznych - Forum Zamawiających i Wykonawców

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego

113. Murator

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

114. N.P.M. : magazyn turystyki górskiej

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

115. Nasza Legia

otrzymywane z darów,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

116. Nasze Bielany

otrzymywane z darów,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

117. Na Szlaku

dostęp on-line do ełnych tekstów

118. National Geographic

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

119. Nauka

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów od roku 2010

120. Nauka i Szkolnictwo Wyższe

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

121. Nauka Polska

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej

122. NetWorld

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

123. Neurologia i Neurochirurgia Polska

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

124. Neuropsychiatria i Neuropsychologia

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

125. Newsweek Polska

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

126. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

prenumerowane,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do abstraktów

127. Niezależny Test Narciarski NTN

otrzymywane z darów,  dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

128. Nowa Szkoła

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

129. Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo

dostępne on-line do pełnych tekstów (2007-2008 r.)

130. Ochrona Zabytków

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów do 2009 roku

131. Organizacja i Kierowanie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń w jęz. angielskim

132. Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

133. PC Format

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

134. Perspektywy

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

135. Physical Culture and Sport. Studies and Research [Vol. od 46]

[Vol. 45]

otrzymywane z przydziału, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

136. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i  Angiologiczne

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

137. Piłka Nożna

otrzymywany z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

138. Piłka Nożna "Plus"

otrzymywany z darów, dostępne w wersji drukowanej

139. Pływanie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

140. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

dostępne on-line do streszczeń i niektórych pełnych tekstów (od 2011 r.)

141. Pielęgniarstwo XXI Wieku

dostępne on-line do pełnych tekstów (od 2012 r.)

142. Podlaska Kultura Fizyczna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

143. Polish Journal of Sport and Tourism - Sport i Turystyka

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

144. Polish Psychological Bulletin

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

145. Polityka

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

146. Polska Piłka

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

147. Polska Siatkówka

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

148. Polska Zbrojna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

149. Polski Instalator

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

150. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej , dostęp on-line do pełnych tekstów

151. Postępy Biochemii

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej , dostęp on-line do wersji internetowej

152. Postępy Dermatologii i Alergologii

dostęp on-line do pełnych tekstów

153. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

dostęp on-line do pełnych tekstów

154. Postępy Medycyny Lotniczej

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści do roku 2009

155. Postępy Rehabilitacji

otrzymywane z przydziału, dostępne w wersji drukowanej w jęz. polskim, dostęp on-line do wybranych pełnych tekstów

156. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

157. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

158. Poznaj Swój Kraj

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisu treści

159. Poznaj Świat

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

160. Prakseologia

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisu treści

161. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

162. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do spisu treści

163. Problemy Lekarskie

bezpłatny dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

164. Problemy Pielęgniarstwa

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej,  dostęp on-line do pełnych tekstów

165. Przegląd Biblioteczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do abstraktów

166. Przegląd Epidemiologiczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

167. Przegląd Filozoficzny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

168. Przegląd Gastroenterologiczny

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

169. Przegląd Hipoterapeutyczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisu treści do roku 2009

170. Przegląd Kardiodiabetologiczny

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

171. Przegląd Logistyczny

dostęp on-line do pełnych tekstów

172. Przegląd Medyczny Uniwersystetu Rzeszowskiego

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

173. Przegląd Menopauzalny

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

174. Przegląd Morski

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do pełnych tekstów

175. Przegląd Motorowodny

otrzymywane z darów, dostępny w wersji drukowanej

176. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

177. Przegląd Psychologiczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

178. Przegląd Sił Powietrznych

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do pełnych tekstów

179. Przegląd Seksuologiczny

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

180. Przegląd Sokoli

dostęp on-line do pełnych tekstów

181. Przegląd Sportowy

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

182. Przegląd Wojsk Lądowych

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do pełnych tekstów

183. Przegląd Żandarmerii

dostęp on-line do pełnych tekstów

184. Przekrój

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

185. Przewodnik Bibliograficzny

dostęp on-line do wersji internetowej

186. Przewodnik Lekarza

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

187. Przyjaciel

otrzymywane z darów, dostępny w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

188. Psychologia Społeczna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

189. Psychologia w Szkole

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

190. Psychoterapia

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

191. Rachunkowość

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

192. Rehabilitacja Medyczna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

193. Rehabilitacja w Praktyce

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

194. Remedium

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

195. Reumatologia

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

196. Rocznik Naukowy (AWFiS Gdańsk)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

197. Rocznik Naukowy (Wydz. Zarządz. Ciechanów WSM Warszawa)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

198. Rocznik Statystyczny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

199. Roczniki Naukowe (WSWFiT Bialystok)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (od roku 2009)

200. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

201. Rowertour - magazyn ludzi aktywnych

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

202. Rozprawy Naukowe (AWF Wrocław)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (od roku 2007)

203. Rozprawy Społeczne (PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

204. Runner's World

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

205. Rynek Podróży

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

206. Rynek Turystyczny

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

207. Rynek Zdrowia

dostęp on-line do pełnych tekstów

208. Rzeczpospolita

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

209. Sekocenbud : kwart. IMI

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej dla celów służbowych, dostęp on-line do wersji internetowej

210. Sekocenbud : kwart. IMB

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej dla celów służbowych, dostęp on-line do wersji internetowej

211. Sekocenbud : kwart. IME

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej dla celów służbowych, dostęp on-line do wersji internetowej

212. Sekocenbud : kwart. IRS

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej dla celów służbowych, dostęp on-line do wersji internetowej

213. Siatkówka Magazyn

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

214. Skrzydlata Polska

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

215. Służba Pracownicza

dostęp on-line do wersji internetowej

216. Sokół Pomorski

dostęp on-line do pełnych tekstów za lata 1998-2002

217. Sport

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

218. Sport dla Wszystkich

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

219. Sport Niepełnosprawnych

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

220. Sport Wyczynowy

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do niektórych pełnych tekstów

221. Sportplus

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

222. Spotkania z Zabytkami

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

223. Sprawy Nauki

dostęp on-line

236. Strefa Siatkówki

dostęp on-line do niektórych artykułów

224. Strzelectwo Sportowe

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów do roku 2011

225. Studia Humanistyczne

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

226. Studia Medioznawcze

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

227. Studia Psychologiczne

dostęp on-line do pełnych tekstów

228. Studia Socjologiczne

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

229. Studies in the Physical Culture and Tourism

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

230. Sudety

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

231. Szkoła Specjalna

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (2009-2010) i abstraktów (od 2011)

232. Sztuki Walki

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

233. Świat Nauki

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

234. Świat. Podróże. Kultura

dostęp on-line do pełnych tekstów

235. Świat Problemów

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

237. Świat Zdrowia

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

238. Tatry

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej

239. Trainer

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

240. Trener

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej

242. Turystyka i Rekreacja

otrzymywane z przydziału, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do niektórych streszczeń

243. Turystyka Kulturowa

dostęp on-line do pełnych tekstów

244. Turyzm

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów (od 2009 r.)

245. Tygodnik Powszechny

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

246. Tygodnik Żużlowy

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

247. Warsaw Voice The

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

248. Wiadomości Muzealne

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów od 2005 roku

249. Wiadomości Turystyczne

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

250. Wiedza i Życie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

251. Wielki Błękit

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

252. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

253. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

254. Wiosło : magazyn kajakowy

prenumerowane, dostęp do wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

255. Wprost

prenumerowane, dostęp do wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

256. Współczesna Onkologia

dostęp on-line do pełnych tekstów po zalogowaniu

257. Wuefiak

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do informacji o czasopiśmie

258. Wychowanie Fizyczne i Sport

otrzymywane z przydziału, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do informacji o czasopiśmie

259. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

260. Wychowanie w Przedszkolu

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

261. Zagadnienia Informacji Naukowej

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do pełnych tekstów do 2008 r.

262. Zamówienia Publiczne - Doradca

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej do użytku służbowego, dostęp on-line do wersji internetowej

263. Zapaśnik

dostęp on-line do wersji internetowej

264. Zdrowie

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

265. Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

266. Zdrowie Publiczne

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

267. Zeszyty Historyczne (AWF Wrocław)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

268. Zeszyty Metodyczno-Naukowe (AWF Katowice)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

269. Zeszyty Naukowe (ALMAMER WSE Warszawa)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

270. Zeszyty Naukowe (AWF Kraków)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

271. Zeszyty Naukowe (Politechnika Opolska)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

272. Zeszyty Naukowe (SGSP Warszawa)

otrzymywane z darów, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do pełnych tekstów

273. Zeszyty Naukowe (WSG Bydgoszcz) Ekonomia

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

274. Zeszyty Naukowe (WSG Bydgoszcz) Turystyka i Rekreacja

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

275. Zeszyty Naukowe (US) Ekonomiczne Problemy Turystyki

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

276. Zeszyty Naukowe (US) Prace Instytutu Kultury Fizycznej

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do spisów treści

277. Zeszyty Naukowe WSKFIT (Pruszków)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do niektórych pełnych tekstów

278. Zeszyty Naukowe (WSOTiH Warszawa)

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej

279. Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

otrzymywane z wymiany, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń

280. Żagle : magazyn sportów wodnych

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

281. Życie Szkoły

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do wersji internetowej

282. Żywienie Człowieka i Metabolizm

prenumerowane, dostępne w wersji drukowanej, dostęp on-line do streszczeń