Nasi darczyńcy

Podziękowania za dary

Dla Pana Andrzeja Turowskiego

Podziękowanie

dla Pana Andrzeja Turowskiego

za przekazaną w darze książkę:

"Kronika naszych studiów 1954–1958" - red. Adam Królak

Książka wydana jest przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zawiera wykaz studentów naszej Uczelni z lat 1954-1958 z danymi biograficznymi oraz zdjęciami.

Darczyńca, pan Andrzej Turowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego rocznik 1958 oraz mistrzem szachowym.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki  cenną pozycją.

Dla Pana Jerzego Nowocienia

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Jerzego Nowocienia
za przekazaną w darze książkę:

"Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych,

w tym w środowisku akademickim" - red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora – 6 egz.

Monografia powstała w znacznej części jako efekt ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych.

XIII Konferencja organizowana w cyklu społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu miała myśl przewodnią: „Wychowanie przez sport w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym akademickich”.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania, w niej rozpoczyna się rozwój motoryczny dziecka - rodzice uczą je chodzić, biegać czy jeździć na rowerze.

W monografii zamieszczono wspomnienia o profesorze Macieju Demelu.

Książka zawiera także rozdział o Marszałku Józefie Piłsudskim, protektorze wychowania fizycznego dzieci i młodzieży oraz sportu i ruchu olimpijskiego, fundatorze i patronie CIWF-AWF w Warszawie.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki kolejną cenną pozycją.

Dla Pana Zbigniewa Dziubińskiego

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego
za przekazaną w darze książkę:

Dziubiński Zbigniew: Kultura fizyczna a osobowość – 2 egz.

Monografia została wydana z okazji srebrnego jubileuszu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej.

Książka składa się z trzech części: osobowość w perspektywie psychologicznej i socjologicznej; filozoficzno-pedagogiczne aspekty osobowości oraz osobowość w wymiarze historycznym.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki kolejną cenną pozycją.

Dla Firmy Wolters Kluwer

Podziękowanie

dla Firmy Wolters Kluwer

za przekazane w darze nagrody dla najaktywniejszych czytelników wydawnictw naukowych

Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa

w Roku Akademickim 2016/2017

Dla Pana Neila Lairda

Podziękowanie

dla Pana Neila Leirda
za przekazaną w darze książkę:

Laird Neil: "Bruntsfield Links Home of Club Golf: the Story of the Golf Clubhouse on Bruntsfield Links"

Książka przybliża historię Klubu Golfowego z Bruntsfield Links na tle historii golfa w Edynburgu poczynając od pierwszej pisemnej wzmianki o golfie z dnia 6 marca 1457 roku. Zawiera wiele unikatowych fotografii. Wartość wydawnictwa podnosi umieszczona na stronie tytułowej dedykacja od autora książki dla naszej Biblioteki.

W imieniu całej społeczności akademickiej zwłaszcza miłośników golfa składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną pozycją.

Dla Pana Marcina Papierza

Podziękowanie

dla Pana Marcina Papierza
za przekazane w darze książki i czasopisma:

1. Meijer Maarten: "Liczy się zespół: Louis van Gaal" – 3 egz.

2. Asystent Trenera

3. Trener

Książka Meijera Maartena „Liczy się zespół: Louis van Gaal” jest biografią trenera reprezentacji Holandii i Manchesteru United, FC Barcelony oraz Bayernu Monachium.
Oba tytuły czasopism cieszą się dużą popularnością wśród studentów i kadry akademickiej.

Nasza Biblioteka jak zwykle mogła liczyć na Pana wsparcie i hojność - bardzo dziękujemy za udział w naszej akcji promującej aktywne czytelnictwo użytkowników Biblioteki Głównej AWF Warszawa w Roku Akademickim 2016-2017.

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla Pana Czesława Kruka za przekazaną w darze książkę:

"McAinsh Seonaid: St Andrews Ladies' Golf Club : 1867-2017"

Książka przybliża historię Kobiecego Klubu Golfowego z  St Andrews poczynając od 1867 roku do czasów współczesnych. Zawiera wiele unikatowych fotografii. Wartość wydawnictwa podnosi umieszczona na stronie tytułowej dedykacja od autorki książki dla naszej Biblioteki.

W imieniu całej społeczności akademickiej zwłaszcza miłośników golfa składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną pozycją.

Dla Wydawnictwa Edra Urban & Partner Sp. z o.o.

Podziękowanie

dla Wydawnictwa Edra Urban & Partner Sp. z o.o.

za przekazane w darze książki, przeznaczone na nagrody dla najaktywniejszych czytelników

Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa w Roku Akademickim 2016/2017

oraz

promocję czytelnictwa wydawnictw naukowych w Środowisku Akademickim.

Dla Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego

za przekazaną w darze książkę:

"Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko" - Zbigniew Dziubiński

Monografia została wydana z okazji jubileuszu 25-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej. Charakterystyczną cechą SALOS RP jest prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej dotyczącej różnego rodzaju sportu – wyczynowego, olimpijskiego, powszechnego, szkolnego, akademickiego oraz niepełnosprawnych.

Książka ma charakter przeglądowo - teoretyczny z wykorzystaniem dorobku piśmienniczego Jana Pawła II i św. Jana Bosko.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących teologiczno-filozoficznych aspektów sportu.

Dla Pana Andrzeja Sokalskiego

Podziękowanie

dla Pana Andrzeja Sokalskiego Dyrektora Biblioteki w latach 2001-2012

za przekazaną w darze książkę:

"Zostawili swój ślad"  - red. tomu Elżbieta Dudzińska – 1 egz.

Książka jest częścią serii wydawniczej „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych". Pan Andrzej Sokalski jest autorem rozdziału poświęconego pamięci Henryki Sypniewskiej, dyrektora Biblioteki AWF w latach 1961-1972 oraz członka Sekcji Bibliograficznej Międzynarodowej Rady Sportu i Wychowania Fizycznego.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących historii Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego.

Dla Firmy Digital Center Profesjonalne Systemy Digitalizacji

Podziękowanie

dla Firmy Digital Center Profesjonalne Systemy Digitalizacji

za bezpłatne użyczenie Bibliotece na potrzeby studentów skanera samoobsługowego Zeutschel Zeta A3 na okres od 8 do 27 czerwca 2017 r. Zaawansowane skanowanie dokumentów i ich obróbka  umożliwi użytkownikom pełniejszy dostęp do naszych zbiorów.

Skaner dostępny jest dla użytkowników w Czytelni Głównej.

Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności akademickiej !!!

Dla Pana Leszka Luftmana

Podziękowanie

dla Pana Leszka Luftmana za przekazaną w darze książkę:

"Plebiscyty sportowe Pomorza i Kujaw 1936-2016" - Jerzy Kanclerz, Leszek Luftman, Andrzej Maciejewski

Książka zawiera 49 biogramów zwycięzców plebiscytów sportowych Pomorza i Kujaw z lat 1936-2016.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną pozycją.

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla Pana Czesława Kruka za przekazaną w darze książkę:

"Golfers' Gallery" - Frank Moran

Książka, wydana w 1946 roku, zawiera historię golfa opisaną poprzez biograficzne szkice wielkich golfistów oraz wyniki turniejów z lat 1920-1939.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących golfa.

Dla Pana Aleksandra Ronikiera

Podziękowanie

dla Pana Aleksandra Ronikiera za przekazaną w darze książkę:

"Testy diagnostyczne w fizjoterapii" -  Aleksander Ronikier, Agnieszka Oponowicz, Radosław Koczkodan

Książka opisuje rolę klinimetrii w postępowaniu fizjoterapeutycznym, ocenę wydolności fizycznej, zasady obciążeń fizycznych, charakterystykę funkcji krążeniowo-oddechowych oraz metodykę i bezpieczeństwo testów diagnostycznych.

Dar książkowy, który Pani nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących fizjoterapii.

Dla Pana Zbigniewa Sikory

Podziękowanie

dla Pana Zbigniewa Sikory za przekazaną w darze książkę:

"Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie" - Banasiak Piotr, Polakowski Michał

Podarowana książka jest wydawnictwem albumowym, katalogiem do wystawy stałej "Dzieje sportu polskiego i olimpizmu" w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Celem wydania katalogu jest zaprezentowanie najcenniejszej części zbiorów Muzeum, upamiętnienie sylwetek polskich olimpijczyków, upowszechnienie wiedzy na temat zbiorów oraz wiedzy o igrzyskach olimpijskich.

W katalogu zaprezentowanych zostało 68 medali olimpijskich ze zbiorów Muzeum, w tym tak cenne okazy jak pierwsze polskie medale olimpijskie z Igrzysk w Paryżu w 1924 roku, pierwszy polski złoty medal z igrzysk zimowych Wojciecha Fortuny w Sapporo w 1972 roku czy medal Kamili Skolimowskiej z Igrzysk w Sydney w 2000 roku.

Uzupełnieniem informacji o medalach są opisy biograficzne olimpijczyków wraz ze zdjęciami archiwalnymi.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących historii sportu.

Publikacja dostępna jest również online

Dla Pana Nicka Littlehales'a przewodniczącego UK Sleep Council, trenera snu oraz dla Wydawnictwa Agora

Podziękowanie

dla Pana Nicka Littlehales'a przewodniczącego UK Sleep Council, trenera snu drużyny Manchester United oraz coacha spania sportowców reprezentujących inne dziedziny sportu, a także dla Wydawnictwa Agora za przekazaną w darze książkę.

W imieniu Dyrekcji Biblioteki oraz pracowników składamy serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki o 5 egz. cennej pozycji:
Littlehales Nick: Śpij dobrze: mit 8 godzin snu, potęga drzemki i nowy plan regeneracji ducha i ciała.

Książka zawiera informacje dotyczące kluczowych wskaźników wypoczynku podczas snu, rytmów okołodobowych, chronotypów oraz metod, które pomogły wysypiać się gwiazdom sportu. Odpowiada na pytania: Jak programować cykl snu? Czy warto odsypiać w weekendy? Spać razem czy osobno?
Jakość wypoczynku wpływa na nastrój, motywację, umiejętność podejmowania decyzji, determinuje wydajność w pracy i w domu, a autor posiada 30-letnie doświadczenie w świecie nauki o spaniu, poparte klinicznymi projektami badawczymi nad nawykami sennymi.


Otrzymana pozycja zostanie włączona do naszych zbiorów.

Dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za przekazaną w darze książkę

Dziękujemy

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną publikacją:

"Seminaria Lucieńskie 2006-2009"