Nasi darczyńcy

Podziękowania za dary

Dla sponsorów

Podziękowanie

za ufundowanie nagród przyznanych uczestnikom pikniku "Seniorada"

dla:

Pana Sławomira Marszałka z firmy Grupa Mars sp. z o.o. za akcesoria do gry w golfa z przeznaczeniem na nagrody.

Pana Czesława Kruka - za ufundowanie nagród dla początkujących graczy golfowych zgłębiających technikę pod okiem p. Dyrektor Biblioteki Głównej Violetty Perzyńskiej oraz p. Elżbiety Panas - Prezes Stowarzyszenia Golfa Kobiet.

Pani Elżbiety Panas Prezes Stowarzyszenia Golfa Kobiet - za prowadzenie szkoleń golfowych dla seniorów oraz podarowanie kalendarzy Stowarzyszenia. Kalendarze  przeznaczono na nagrody dla seniorów biorących udział w prowadzonych szkoleniach dla początkujących graczy w golfa.

Znalezione obrazy dla zapytania polskie stowarzyszenie golfa kobiet

Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności akademickiej!

Więcej informacji na temat Seniorady

Dla Pana Johna Lovella

Podziękowanie

dla Pana Johna Lovella

za przekazaną w darze książkę:

Leadbetter David: The golf swing

David Leadbetter jest czołowym instruktorem golfa, pochodzącym z Worthing w hrabstwie Sussex w Anglii. Karierę rozpoczął na polach golfowych w Europie i Południowej Afryce. Obecnie prowadzi międzynarodową sieć akademii golfa z siedzibą w ChampionsGate Golf Club w Davenport na Florydzie.

Oprócz Nicka Faldo jego uczniami są Nick Price, Charles Howell III, Michelle Wie, Lydia Ko i Byeong Hun An. Profesjonaliści, którzy wcześniej współpracowali z Leadbetter, to: Nick Faldo (1984-1998), Greg Norman (1997) i Ernie Els (1990-2008).

Autorem przedmowy do książki, w której zamieszczono 250 kolorowych ilustracji, jest Nick Faldo. Zamieszczone w niej instrukcje krok po kroku informują jak należy rozwijać umiejętności golfowe.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki  cenną pozycją.

Dla Pana Michała Jasnego

Podziękowanie

dla Pana Michała Jasnego

za przekazaną w darze książkę:

Jasny Michał: Kultura fizyczna młodzieży: na przykładzie członków Ruchu Światło–Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej -  3 egz

Współczesne nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego podkreśla afirmację ciała człowieka i jego wysiłków na rzecz harmonijnego rozwoju, w tym rozwoju fizycznego. Celem pracy było poznanie aksjologicznych, zdrowotnych, behawioralnych, motywacyjnych, spektatorskich i etycznych aspektów kultury fizycznej młodzieży skupionej w Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Większość badanych członków Ruchu uzależnia ludzkie zdrowie przede wszystkim od racjonalnych działań na rzecz jego utrzymania i poprawy oraz dąży do wszechstronnego rozwoju. Dbają oni nie tylko o sferę duchową, ale także socjalną, intelektualną i fizyczną.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki  cenną pozycją.

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla Pana Czesława Kruka

za przekazaną w darze książkę:

Nicklaus Jack: My 55 ways to lower your golf score

Po raz pierwszy opublikowana książka w 1962 r. "My 55 Way to Lower Your Golf Score" szybko stała się klasykiem prostych instrukcji gry w golfa. Od tego czasu Jack Nicklaus zdominował profesjonalny golf i jest powszechnie uznawany za jednego z największych golfistów wszechczasów. Nicklaus łączy w sobie pouczające obrazy i diagramy z prostymi, zwięzłymi objaśnieniami opisującymi jego zwycięskie techniki golfowe. Francis Golden dostarcza szczegółowe rysunki ze specjalnym kodowaniem kolorów i strategicznie rozmieszczonymi znakami, aby instrukcje ożyły, tak jakby Nicklaus był tam, aby ci to pokazać. Ten świetny golfista daje początkującym   i mistrzom swoje własne sekrety do udanego grania i pokazuje, jak przemyśleć i ulepszyć swój swing i grę - tak jak tylko on może.

W zestawie znajdują się wskazówki na temat skutecznych sposobów uzyskania pierwszego dystansu oraz sztuczki, które oszukują wiatr i wiele więcej. "Moje 55 sposobów na obniżenie wyniku gry w golfa" to klasyczny przewodnik należący do każdej biblioteki miłośnika golfa.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki po raz kolejny cenną pozycją dotyczącą gry w golfa.

Dla Pana Marka Kowalczyka

Podziękowanie

dla Pana profesora dr hab. n. med. Marka Kowalczyka

za przekazane w darze książki:

1. Profesor Zbigniew Stanisław Herman współtwórca farmakologii klinicznej w Polsce pod red. Teresy Białek i Władysława Pierzchały

2. Szubka Tadeusz: Filozofia analityczna: koncepcje, metody, ograniczenia

3. Wasiewicz Jan: Oblicza nicości: z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

4. Workowski Adam: Ontologiczne podstawy posiadania

5. Zenderowski Radosław: Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej: między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

6. Historia farmakologii w Polsce pod red. Andrzeja Danysza

7. Towarzystwo Naukowe Warszawskie: sto lat działalności pod red. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Włodzimierza Zycha

Prof. dr hab. n. med. Marek Władysław Kowalczyk pracuje na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa w Zakładzie Fizykoterapii i Masażu. Lekarz, specjalista neurolog, farmakolog i toksykolog. Jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji, 5 książek, 3 patentów wdrożonych oraz promotorem 10 przewodów doktorskich. Pełni funkcje Wiceprezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Zastępcy Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cennymi pozycjami z filozofii, historii farmakologii oraz dziejów Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla Pana Czesława Kruka

za przekazaną w darze książkę:

Stanley Louis T.: This is golf

Autorem przedmowy jest Cyril Tolley, brytyjski mistrz golfa z lat 20-tych dwudziestego wieku. Książka zawiera ponad 180 fotografii pokazujących, jak grają mistrzowie.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Głównej AWF Warszawa kolejną cenną pozycją dotyczącą gry w golfa.

Dla Pana Jerzego Kosiewicza

Podziękowanie

dla Pana prof. dr hab. Jerzego Kosiewicza

za przekazane w darze książki:

1. Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki pod red. Jerzego Kosiewicza i Anny Bochenek

Współczesny człowiek zmuszony do nadmiernej aktywności zawodowej, produktywności i dyspozycyjności znajduje w sporcie i turystyce możliwość odnowy sił psychicznych i fizycznych. Stało się to przedmiotem refleksji z zakresu nauk społecznych, to jest między innymi filozofii, socjologii, psychologii, pedagogiki, historii, politologii, prawa oraz teorii organizacji i zarządzania. W książce można znaleźć najnowsze wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu większości wymienionych wyżej nauk społecznych.

2. Sport i the christian religion : a systematic review of literature - Watson Nick J., Parker Andrew

Systematyczna i interdyscyplinarna analiza opublikowanej literatury i praktycznych inicjatyw na temat sportu zarówno z perspektywy protestanckiej, jak i katolickiej. W kontekście tego stosunkowo nowego i szybko rozwijającego się obszaru badań, niniejszy tekst stanowi oryginalny wkład w aktualną literaturę. Ponieważ współczesne sporty często wiążą się z komercyjnymi i politycznymi programami, książka stanowi także ważną odpowiedź na filozofię "wygrać za wszystko" i zorientowaną na biznes, która charakteryzuje większość współczesnej praktyki sportowej. Książka jest podzielona na siedem rozdziałów wraz z ponad 70-stronicową bibliografią oraz dodatkiem "Akademickie i praktyczne osiągnięcia w sporcie i chrześcijaństwie".

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cennymi pozycjami.

Dla Pani Haliny Hanusz

Podziękowanie

dla Pani dr Haliny Hanusz

za przekazane w darze dwa egzemplarze książki:

Hanusz Halina, Korpak Bartłomiej: Polacy na zimowych uniwersjadach 1960-2017

„Polacy na zimowych uniwersjadach 1960–2017” autorstwa dr Haliny Hanusz, nauczyciela akademickiego WSWFiT i dra Bartłomieja Korpaka, sekretarza generalnego AZS, zawiera nie tylko dużo materiałów ikonograficznych ale i wykaz polskich medalistów Zimowych Akademickich Mistrzostw Świata w latach 1928-1956, a także dorobek medalowy akademickiej reprezentacji Polski na zimowych uniwersjadach w latach 1960–2017.

Istotnym źródłem zamieszczonych opisów były protokoły z zawodów, komunikaty publikowane przez organizatorów wydawane pod patronatem FISU oraz informacje prasowe, zarówno z ogólnopolskich pism, jak i te zamieszczane w „Akademickim Przeglądzie Sportowym”.

Praca naukowa finansowana była w ramach programu MNiSzW pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego" w latach 2014-2016.

Dla Pani Małgorzaty Osowskiej

Podziękowanie

dla Pani Małgorzaty Osowskiej

z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy

za przekazaną w darze książkę:

Studiuj Warszawę: miejski informator studencki

Informator powstał przede wszystkim z myślą o studentach, którzy niedawno rozpoczęli naukę w Warszawie. Broszura prezentuje w uporządkowany sposób informacje o miejskim transporcie publicznym, ofercie kulturalnej i sportowej oraz miejscach, w których można uzyskać pomoc lub poradę. Jej celem jest także wsparcie informacyjne studentów w szczególnym momencie, jakim jest wchodzenie w dorosłe życie i podejmowanie pierwszych ważnych decyzji, jak: wynajem mieszkania, samodzielne ubezpieczanie się zdrowotne czy podejmowanie pierwszej pracy.

Informator zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących codziennego życia w Warszawie. Prezentowana pozycja pozwala zorientować się w naszym mieście i jego zasobach, oferowanych szansach rozwoju naukowego i zawodowego oraz propozycjach spędzania wolnego czasu.

Składa się z rozdziałów:

WARSZAWA NA CO DZIEŃ: Poruszanie się po mieście, Przeprowadzka!, Jak zameldować się w Warszawie? Ubezpieczenie zdrowotne i opieka medyczna, Załatwianie spraw w urzędzie

JAK DZIAŁA MIASTO?: Zarządzanie miastem, Wybory samorządowe, Dzielnice, Ile kosztuje miasto?, Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”,

NAUKA I BADANIA W WARSZAWIE: Gdzie i jak rozwijać swoje zainteresowania?, Możliwości dla młodych naukowców, Badanie przeprowadzone i co dalej?, Warszawa jako przedmiot badań

ROZWÓJ ZAWODOWY: Pierwsze doświadczenie zawodowe: próbuj i weryfikuj, Poruszanie się po rynku pracy, Instytucje wspierające na rynku pracy, Miasto stołeczne Warszawa jako pracodawca

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: Samorząd studencki, Budżet partycypacyjny, Konsultacje społeczne, Inicjatywa lokalna, Miejsca Aktywności Lokalnej i Domy Sąsiedzkie, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Wolontariat, Dostęp do informacji publicznej

CZAS WOLNY W MIEŚCIE: Zielona Warszawa, Aktywna Warszawa, Kulturalna Warszawa, Warsawtour, Dzielnica Wisła

WSPARCIE: Twoi rzecznicy, System stypendiów, Inne formy wsparcia, Poradnictwo zdrowotne, Poradnictwo prawne, Ważne telefony, Gdzie warto zajrzeć?

Studiuj Warszawę: miejski informator studencki - pdf

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla wielokrotnego darczyńcy

Pana Czesława Kruka

Absolwenta AWF Warszawa – Rocznik ‘66

za przekazane w darze książki oraz dokumenty życia społecznego.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie po raz kolejny księgozbioru Biblioteki cennymi pozycjami dotyczącymi gry w golfa.

Dla Pana Michała Słoniewskiego

Podziękowanie

dla Pana dr. Michała Słoniewskiego

za przekazane w darze książki:

1. Słoniewski Michał: Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976-1988

2. Słoniewski Michał: Prezydencka Spała

Książka Pana Michała Słoniewskiego „Prezydencka Spała” prezentuje aktualny stan wiedzy na temat losów Spały i związanych z nią ludzi od dwudziestolecia do czasów współczesnych. Monografia jest ilustrowana licznymi, najczęściej do tej pory niepublikowanymi zdjęciami z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji prywatnych. Książka jest napisana w językach polskim i angielskim.

Praca „Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976-1988” Michała Słoniewskiego przedstawia historię bojkotów igrzysk olimpijskich w latach 1976-1988, głównie jako odmowy uczestnictwa wraz z ukazaniem ich międzynarodowych uwarunkowań politycznych oraz ich konsekwencji dla ruchu olimpijskiego. W książce przedstawiono 36 pełnych dokumentów źródłowych dotyczących istotnych kwestii politycznych związanych z igrzyskami olimpijskimi w Moskwie i Los Angeles oraz w mniejszym stopniu w Seulu.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cennymi pozycjami.

Dla Pani Krystyny Rzeszot

Podziękowanie

dla Pani Krystyny Rzeszot

za przekazane w darze 2 albumy fotografii rodzinnych dokumentujących działalność Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie w latach trzydziestych dwudziestego wieku.


Albumy są rodzinną pamiątką Pani Krystyny Rzeszot, absolwentki naszej Uczelni rocznik 1969. Pierwszy z albumów zawiera zdjęcia przedwojennych obiektów Uczelni oraz częściowo dokumentuje przebieg studiów ojca Pani Krystyny - Pana Józefa Grzbieli, absolwenta CIWF rocznik 1936. Uwieczniają nie tylko karierę sportową Pana Józefa Grzbieli ale również początki działalności naszej Uczelni.

Album I - CIWF lata 30-te

"Album zawiera unikatowe fotografie z działalności CIWF lat 30. Ukazuje budynki uczelni, zdjęcia grupowe na terenie CIWF, ćwiczenia w salach gimnastycznych, pokazy tańców ludowych, grę w tenisa, lekkoatletykę  i defilady na stadionie. Druga część albumu to bogata dokumentacja obozów letnich i zimowych. Obozy letnie mieściły się w Brasławiu (miasteczko na północ od Wilna, dzisiejszy teren Białorusi). Obóz męski był położony nad jeziorem Drywiaty, a odległy o 5 km obóz żeński nad jeziorem Biereże. Fotografie pokazują życie obozowe, spływy kajakowe, zajęcia z żeglarstwa, pływania i przysposobienia wojskowego. Kolejne fotografie to zapis metodycznych zajęć z narciarstwa i wędrownych kursów narciarskich w Beskidach, Bieszczadach wschodnich (Sławsko, Ławoczne, obecna Ukraina), Tatrach (Hala Gąsienicowa, Przełęcz Zawratu, Kasprowy). W albumie znalazły się również fotografie z wycieczki zagranicznej do Bukaresztu".

Album II - XI Igrzyska Olimpijskie w Berlinie

"Zdjęcia albumu dokumentują udział grupy 29 studentów wychowania fizycznego w imprezach towarzyszących XI Igrzyskom Olimpijskim w Berlinie 1936 r. - Międzynarodowym Obozie Studentów Wychowania Fizycznego wraz z Międzynarodowym Kongresem Naukowym Wychowania Fizycznego. Obóz odbywający się w prostych warunkach miasteczka namiotowego miał być okazją do spotkania i wymiany doświadczeń naukowych, sportowych i treningowych wyższych szkół wychowania fizycznego. Był także miejscem rywalizacji w różnych dyscyplinach oraz szansą zapoznania się ze stanem nauk o kulturze fizycznej i organizacji sportu w poszczególnych krajach. Bogaty program Obozu nasi studenci łączyli ze śledzeniem olimpijskich zmagań w charakterze widzów. Organizację wyjazdu w dniach 22 lipca – 16 sierpnia 1936 r. powierzono władzom CIWF.  „Berlińską grupę” stanowili asystenci, absolwenci i słuchacze z warszawskiego CIWF, oraz 5 słuchaczy Studium WF  z Poznania. Do zadań studentów w Berlinie należała prezentacja gimnastyki, lekkiej atletyki, gier sportowych, tańców narodowych i regionalnych oraz charakterystycznych polskich piosenek ludowych. 4 sierpnia 1936 r. polska grupa miała dzień własnej prezentacji starannie ćwiczonej na zgrupowaniach CIWF. W programie wycieczkowym nasza grupa zwiedziła dzielnicę Reichsportfeld, cały kompleks olimpijski, Poczdam i Muzeum Pergamońskie. Druga część albumu zawiera fotoreportaże z licznych wycieczek zagranicznych po krajach południowej Europy mieszanego zespołu studentek i studentów warszawskiego CIWF z roku 1936."

Autorem tekstów jest Pan Waldemar Dorcz


Dziękujemy Pani Krystynie za cenne i unikatowe zbiory dokumentów ikonograficznych uwieczniających początki działalności naszej Uczelni oraz Panu Waldemarowi Dorczowi za opatrzenie albumów słowem wstępnym.

Stadion CIWF

Więcej fotografii

Dla Pana Lecha Jaczynowskiego

Podziękowanie

dla

Pana prof. dr. hab. Lecha Jaczynowskiego

za przekazany w darze numer czasopisma:

Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie T. 11 z. 1-4 z 2017 roku – 1 egz.

Rocznik ten znajduje się na liście „B” MNiSW i decyzją z dnia 23.10.2015 r. otrzymał 7 pkt. W roku 2017 poddał się ewaluacji Journal Master List i uzyskał ICV za 2016 r.: 60,13 pkt. Czasopismo znajduje się też w bazach referencyjnych: BazEcon oraz BazHum, a artykuły publikujących w Roczniku autorów są wprowadzone do POL-index.

Członkowie Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego oraz recenzenci to znani i cenieni pracownicy naukowi polscy oraz zagraniczni, niektórzy związani z naszą Uczelnią.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi, który jest Redaktorem Naczelnym czasopisma za kolejny przekazany w darze Rocznik.

Dla Pana Zbigniewa Dziubińskiego

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego
za przekazane w darze książki:

1. „Kultura fizyczna a osobowość” - pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego – 1 egz.
2. „Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne” - pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza – 1 egz.
3. „Kultura fizyczna a struktura społeczna” - pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza – 1 egz.
4. "Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko" – Zbigniew Dziubiński – 2 egz.

Książki dotyczą różnych aspektów sportu i kultury fizycznej (osobowość, różnice i nierówności społeczne, struktura społeczna) w ujęciu takich dziedzin wiedzy jak psychologia, socjologia, antropologia kulturowa, filozofia oraz historia.

W książce „Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko” profesor Dziubiński zajmuje się teologiczno-filozoficznymi aspektami sportu oraz sportem w służbie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci i młodzieży.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki kolejnymi cennymi pozycjami.

Dla Pana Andrzeja Turowskiego

Podziękowanie

dla Pana Andrzeja Turowskiego

za przekazaną w darze książkę:

"Kronika naszych studiów 1954–1958" - red. Adam Królak

Książka wydana jest przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zawiera wykaz studentów naszej Uczelni z lat 1954-1958 z danymi biograficznymi oraz zdjęciami.

Darczyńca, pan Andrzej Turowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego rocznik 1958 oraz mistrzem szachowym.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki  cenną pozycją.

Dla Pana Jerzego Nowocienia

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Jerzego Nowocienia
za przekazaną w darze książkę:

"Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych,

w tym w środowisku akademickim" - red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora – 6 egz.

Monografia powstała w znacznej części jako efekt ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych.

XIII Konferencja organizowana w cyklu społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu miała myśl przewodnią: „Wychowanie przez sport w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym akademickich”.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania, w niej rozpoczyna się rozwój motoryczny dziecka - rodzice uczą je chodzić, biegać czy jeździć na rowerze.

W monografii zamieszczono wspomnienia o profesorze Macieju Demelu.

Książka zawiera także rozdział o Marszałku Józefie Piłsudskim, protektorze wychowania fizycznego dzieci i młodzieży oraz sportu i ruchu olimpijskiego, fundatorze i patronie CIWF-AWF w Warszawie.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki kolejną cenną pozycją.

Dla Pana Zbigniewa Dziubińskiego

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego
za przekazaną w darze książkę:

Dziubiński Zbigniew: Kultura fizyczna a osobowość – 2 egz.

Monografia została wydana z okazji srebrnego jubileuszu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej.

Książka składa się z trzech części: osobowość w perspektywie psychologicznej i socjologicznej; filozoficzno-pedagogiczne aspekty osobowości oraz osobowość w wymiarze historycznym.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki kolejną cenną pozycją.

Dla Firmy Wolters Kluwer

Podziękowanie

dla Firmy Wolters Kluwer

za przekazane w darze nagrody dla najaktywniejszych czytelników wydawnictw naukowych

Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa

w Roku Akademickim 2016/2017

Dla Pana Neila Lairda

Podziękowanie

dla Pana Neila Leirda
za przekazaną w darze książkę:

Laird Neil: "Bruntsfield Links Home of Club Golf: the Story of the Golf Clubhouse on Bruntsfield Links"

Książka przybliża historię Klubu Golfowego z Bruntsfield Links na tle historii golfa w Edynburgu poczynając od pierwszej pisemnej wzmianki o golfie z dnia 6 marca 1457 roku. Zawiera wiele unikatowych fotografii. Wartość wydawnictwa podnosi umieszczona na stronie tytułowej dedykacja od autora książki dla naszej Biblioteki.

W imieniu całej społeczności akademickiej zwłaszcza miłośników golfa składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną pozycją.

Dla Pana Marcina Papierza

Podziękowanie

dla Pana Marcina Papierza
za przekazane w darze książki i czasopisma:

1. Meijer Maarten: "Liczy się zespół: Louis van Gaal" – 3 egz.

2. Asystent Trenera

3. Trener

Książka Meijera Maartena „Liczy się zespół: Louis van Gaal” jest biografią trenera reprezentacji Holandii i Manchesteru United, FC Barcelony oraz Bayernu Monachium.
Oba tytuły czasopism cieszą się dużą popularnością wśród studentów i kadry akademickiej.

Nasza Biblioteka jak zwykle mogła liczyć na Pana wsparcie i hojność - bardzo dziękujemy za udział w naszej akcji promującej aktywne czytelnictwo użytkowników Biblioteki Głównej AWF Warszawa w Roku Akademickim 2016-2017.

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla Pana Czesława Kruka za przekazaną w darze książkę:

"McAinsh Seonaid: St Andrews Ladies' Golf Club : 1867-2017"

Książka przybliża historię Kobiecego Klubu Golfowego z  St Andrews poczynając od 1867 roku do czasów współczesnych. Zawiera wiele unikatowych fotografii. Wartość wydawnictwa podnosi umieszczona na stronie tytułowej dedykacja od autorki książki dla naszej Biblioteki.

W imieniu całej społeczności akademickiej zwłaszcza miłośników golfa składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną pozycją.

Dla Wydawnictwa Edra Urban & Partner Sp. z o.o.

Podziękowanie

dla Wydawnictwa Edra Urban & Partner Sp. z o.o.

za przekazane w darze książki, przeznaczone na nagrody dla najaktywniejszych czytelników

Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa w Roku Akademickim 2016/2017

oraz

promocję czytelnictwa wydawnictw naukowych w Środowisku Akademickim.

Dla Pana Zbigniewa Dziubińskiego

Podziękowanie

dla Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego

za przekazaną w darze książkę:

"Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko" - Zbigniew Dziubiński

Monografia została wydana z okazji jubileuszu 25-lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej. Charakterystyczną cechą SALOS RP jest prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej dotyczącej różnego rodzaju sportu – wyczynowego, olimpijskiego, powszechnego, szkolnego, akademickiego oraz niepełnosprawnych.

Książka ma charakter przeglądowo - teoretyczny z wykorzystaniem dorobku piśmienniczego Jana Pawła II i św. Jana Bosko.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących teologiczno-filozoficznych aspektów sportu.

Dla Pana Andrzeja Sokalskiego

Podziękowanie

dla Pana Andrzeja Sokalskiego Dyrektora Biblioteki w latach 2001-2012

za przekazaną w darze książkę:

"Zostawili swój ślad"  - red. tomu Elżbieta Dudzińska – 1 egz.

Książka jest częścią serii wydawniczej „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych". Pan Andrzej Sokalski jest autorem rozdziału poświęconego pamięci Henryki Sypniewskiej, dyrektora Biblioteki AWF w latach 1961-1972 oraz członka Sekcji Bibliograficznej Międzynarodowej Rady Sportu i Wychowania Fizycznego.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących historii Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego.

Dla Firmy Digital Center Profesjonalne Systemy Digitalizacji

Podziękowanie

dla Firmy Digital Center Profesjonalne Systemy Digitalizacji

za bezpłatne użyczenie Bibliotece na potrzeby studentów skanera samoobsługowego Zeutschel Zeta A3 na okres od 8 do 27 czerwca 2017 r. Zaawansowane skanowanie dokumentów i ich obróbka  umożliwi użytkownikom pełniejszy dostęp do naszych zbiorów.

Skaner dostępny jest dla użytkowników w Czytelni Głównej.

Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności akademickiej !!!

Dla Pana Leszka Luftmana

Podziękowanie

dla Pana Leszka Luftmana za przekazaną w darze książkę:

"Plebiscyty sportowe Pomorza i Kujaw 1936-2016" - Jerzy Kanclerz, Leszek Luftman, Andrzej Maciejewski

Książka zawiera 49 biogramów zwycięzców plebiscytów sportowych Pomorza i Kujaw z lat 1936-2016.

W imieniu całej społeczności akademickiej składamy Panu serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną pozycją.

Dla Pana Czesława Kruka

Podziękowanie

dla Pana Czesława Kruka za przekazaną w darze książkę:

"Golfers' Gallery" - Frank Moran

Książka, wydana w 1946 roku, zawiera historię golfa opisaną poprzez biograficzne szkice wielkich golfistów oraz wyniki turniejów z lat 1920-1939.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących golfa.

Dla Pana Aleksandra Ronikiera

Podziękowanie

dla Pana Aleksandra Ronikiera za przekazaną w darze książkę:

"Testy diagnostyczne w fizjoterapii" -  Aleksander Ronikier, Agnieszka Oponowicz, Radosław Koczkodan

Książka opisuje rolę klinimetrii w postępowaniu fizjoterapeutycznym, ocenę wydolności fizycznej, zasady obciążeń fizycznych, charakterystykę funkcji krążeniowo-oddechowych oraz metodykę i bezpieczeństwo testów diagnostycznych.

Dar książkowy, który Pani nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących fizjoterapii.

Dla Pana Zbigniewa Sikory

Podziękowanie

dla Pana Zbigniewa Sikory za przekazaną w darze książkę:

"Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie" - Banasiak Piotr, Polakowski Michał

Podarowana książka jest wydawnictwem albumowym, katalogiem do wystawy stałej "Dzieje sportu polskiego i olimpizmu" w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Celem wydania katalogu jest zaprezentowanie najcenniejszej części zbiorów Muzeum, upamiętnienie sylwetek polskich olimpijczyków, upowszechnienie wiedzy na temat zbiorów oraz wiedzy o igrzyskach olimpijskich.

W katalogu zaprezentowanych zostało 68 medali olimpijskich ze zbiorów Muzeum, w tym tak cenne okazy jak pierwsze polskie medale olimpijskie z Igrzysk w Paryżu w 1924 roku, pierwszy polski złoty medal z igrzysk zimowych Wojciecha Fortuny w Sapporo w 1972 roku czy medal Kamili Skolimowskiej z Igrzysk w Sydney w 2000 roku.

Uzupełnieniem informacji o medalach są opisy biograficzne olimpijczyków wraz ze zdjęciami archiwalnymi.

Dar książkowy, który Pan nam ofiarował jest bardzo cenny i przyczyni się do powiększenia kolekcji zbiorów dotyczących historii sportu.

Publikacja dostępna jest również online

Dla Pana Nicka Littlehales'a przewodniczącego UK Sleep Council, trenera snu oraz dla Wydawnictwa Agora

Podziękowanie

dla Pana Nicka Littlehales'a przewodniczącego UK Sleep Council, trenera snu drużyny Manchester United oraz coacha spania sportowców reprezentujących inne dziedziny sportu, a także dla Wydawnictwa Agora za przekazaną w darze książkę.

W imieniu Dyrekcji Biblioteki oraz pracowników składamy serdeczne podziękowania za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki o 5 egz. cennej pozycji:
Littlehales Nick: Śpij dobrze: mit 8 godzin snu, potęga drzemki i nowy plan regeneracji ducha i ciała.

Książka zawiera informacje dotyczące kluczowych wskaźników wypoczynku podczas snu, rytmów okołodobowych, chronotypów oraz metod, które pomogły wysypiać się gwiazdom sportu. Odpowiada na pytania: Jak programować cykl snu? Czy warto odsypiać w weekendy? Spać razem czy osobno?
Jakość wypoczynku wpływa na nastrój, motywację, umiejętność podejmowania decyzji, determinuje wydajność w pracy i w domu, a autor posiada 30-letnie doświadczenie w świecie nauki o spaniu, poparte klinicznymi projektami badawczymi nad nawykami sennymi.


Otrzymana pozycja zostanie włączona do naszych zbiorów.

Dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za przekazaną w darze książkę

Dziękujemy

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

za wzbogacenie księgozbioru Biblioteki cenną publikacją:

"Seminaria Lucieńskie 2006-2009"