Wskaźniki oceny czasopism

- Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Impact Factor

W ramach krajowej licencji posiadamy dostęp do bazy Journal Citation Reports(JCR).
Baza posiada narzędzia informacyjne do merytoycznej oceny wiodących światowych czasopism naukowych, m.in.wartość wskaźnika Impact Factor. Baza zawiera także IF z lat poprzednich (po kliknięciu w wybrany tytuł czasopisma wybieramy ikonkę IMPACT FACTOR TREND). Wartość wskaźnika IF podawana jest według zasady: rok publikacji zgodny z rokiem edycji Journal Citation Reports (JCR): Science Edition.

- Index Copernicus

Lista czasopism podana na stronie Index Copernicus International tworzy ranking w oparciu o ocenę wielu parametrów m.in. dotyczących jakości naukowej, zasięgu, regularności czasopisma. Wartość wskaźnika IC podawana jest według zasady: rok publikacji zgodny z rokiem edycji Index Copernicus.

 Przykład:Jeżeli artykuł był opublikowany np. w 2010 roku to wartość wskaźnika Impact Factor zostanie przyjęta z Journal Citation Reports 2010 a wartość wskaźnika IC z Index Copernicus 2010.