Katalogi i kartoteki Biblioteki Głównej

Instrukcja logowania do katalogu

Od lipca 2018 zmienił się sposób logowania. Wcześniej identyfikatorem logowania było

nazwisko oraz imię / imiona.

Z uwagi na zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych wyłączono taką możliwość.

Logowanie na konto czytelnika

Każdy czytelnik, który zapisany jest do Biblioteki, ma możliwość zalogowania się na swoje

indywidualne konto w katalogu online. Aby zalogować się należy w menu wybrać "Konto"

i wypełnić formularz logowania podając:

  • Login lub adres e-mail
  • Hasło: cztery pierwsze litery nazwiska i kod pocztowy bez kreski (Hasło rozpoczyna się wielką literą) lub indywidualne hasło czytelnika

Sposób rezerwowania i zamawiania zbiorów do Czytelni według wyżej wymienionych zasad!

Dane do logowania:

Login : czytelnia

Hasło: Czytelnia

Przekroczenie terminu zwrotu książek, utrata ważności legitymacji studenckiej, osiągnięcie limitu wypożyczeń lub nieuregulowanie naliczonych opłat, powoduje automatycznie blokadę konta użytkownika.

- Katalog online książek
- Katalog online czasopism

Studenci mogą rezerwować i wypożyczać tylko książki opatrzone sygnaturą zaczynającą się od A.


System Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa

Usługa BiblioWawa zostanie uruchomiona Od 18 grudnia 2017 r.


Jeśli nie możesz znaleźć książki w naszym katalogu, zajrzyj do

Co to jest Nukat?  Jak z niego korzystać?

Nukat to informacja. Szczegóły są dostępne tutaj.

Katalogi i kartoteki kartkowe

- Katalog kartkowy alfabetyczny druków zwartych (Informatorium przy Wypożyczalni) - nabytki sprzed 2013 roku

- Katalog kartkowy dziesiętny druków zwartych wzorowany na UKD (Informatorium przy Wypożyczalni) - nabytki sprzed 2013 roku

- Katalog kartkowy alfabetyczny czasopism (Czytelnia Ogólna i Naukowa)

- Katalog kartkowy działowy czasopism (Czytelnia Ogólna i Naukowa)

- Katalog kartkowy alfabetyczny i działowy księgozbiorów Czytelni Ogólnej i Czytelni Naukowej (Czytelnia Ogólna, Czytelnia Naukowa)

- Kartoteka prac magisterskich za lata 1950-1994 (Pracownia Komputerowa)

- Kartoteka prac doktorskich za lata 1960-1982 (Pracownia Komputerowa)

Darmowy licznik odwiedzin