Katalogi i kartoteki Biblioteki Głównej

Instrukcja logowania do katalogu

Identyfikacja czytelnika (login): Nazwisko imię (imiona)
Hasło: cztery pierwsze litery nazwiska kod pocztowy (bez kreski)

Hasło rozpoczyna się WIELKĄ LITERĄ
Przekroczenie terminu zwrotu książek, utrata ważności legitymacji bibliotecznej, osiągnięcie limitu wypożyczeń lub nieuregulowanie naliczonych opłat powoduje automatycznie blokadę konta użytkownika.

- Katalog online książek
- Katalog online czasopism

Studenci mogą rezerwować i wypożyczać tylko książki opatrzone sygnaturą zaczynającą się od A.


System Wypożyczeń Warszawskich BiblioWawa

Usługa BiblioWawa zostanie uruchomiona Od 18 grudnia 2017 r.


Jeśli nie możesz znaleźć książki w naszym katalogu, zajrzyj do

Co to jest Nukat?  Jak z niego korzystać?

Nukat to informacja. Szczegóły są dostępne tutaj.

Katalogi i kartoteki kartkowe

- Katalog kartkowy alfabetyczny druków zwartych (Informatorium przy Wypożyczalni) - nabytki sprzed 2013 roku

- Katalog kartkowy dziesiętny druków zwartych wzorowany na UKD (Informatorium przy Wypożyczalni) - nabytki sprzed 2013 roku

- Katalog kartkowy alfabetyczny czasopism (Czytelnia Ogólna i Naukowa)

- Katalog kartkowy działowy czasopism (Czytelnia Ogólna i Naukowa)

- Katalog kartkowy alfabetyczny i działowy księgozbiorów Czytelni Ogólnej i Czytelni Naukowej (Czytelnia Ogólna, Czytelnia Naukowa)

- Kartoteka prac magisterskich za lata 1950-1994 (Pracownia Komputerowa)

- Kartoteka prac doktorskich za lata 1960-1982 (Pracownia Komputerowa)

Darmowy licznik odwiedzin