Struktura organizacyjna

BIBLIOTEKA GŁÓWNA IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AWF WARSZAWA
  pok.tel. 
Dyrektormgr Violetta Perzyńska30247322 834 58 06
Zastępca Dyrektoramgr Mirosława Matejkowska304595 
SekretariatAnna Stalmach30332622 834 58 06
 
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
P.o. kierownikamgr Marzena Brzezińska155356 
 
 
 Oddział Informacji Naukowej i Czasopism   
Kierownikmgr Mirosława Matejkowska304595 
 
 
 Oddział Udostępniania Zbiorów   
Kierownikmgr Małgorzata Ornoch158458