Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie hasła promującego Biuro Karier

Konkurs realizowany w ramach Targów Pracy w AWF Warszawa


Co należy zrobić?

Stworzyć chwytliwe, oryginalne i łatwe do zapamiętania hasło promujące Biuro Karier AWF Warszawa.


Gdzie należy je przesłać?

Hasło należy przesłać na adres mailowy Biura Karier: biurokarier@awf.edu.pl


Termin składania propozycji hasła:

18 marca 2018 r.


Co można wygrać?

Autor najlepszego hasła otrzyma kamerkę sportową.

Przewidziane są również nagrody pocieszenia dla dwóch wyróżnionych osób.

Fundatorem nagród jest SANTANDER UNIVERSIDADES, Bank Zachodni WBK.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin konkursu.


Zapraszamy do udziału w konkursie!


Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Dziękujemy za udział w konkursie.  
Z osobami biorącym udział w konkursie skontaktujemy się w celu przekazania niespodzianek.