Kontakt do Organizatora

Organizatorem Targów Pracy jest Biuro Karier AWF Warszawa

Kontakt:

tel. bezpośredni: 22 834 88 73

tel. 22 834 04 31, wew. 472

e-mail:  biurokarier@awf.edu.pl


Adres (do korespondencji):

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45 (skr.poczt. 55)