Historia

Biblioteka powstała w 1929 roku, kiedy to Centralny Instytut Wychowania Fizycznego (CIWF) otrzymał księgozbiór Szkoły Gimnastyki i Sportów z Poznania. Zbiory biblioteczne liczyły wtedy 1300 woluminów. W 1937 roku Biblioteka posiadała już około 5000 woluminów książek, prenumerowała 28 tytułów czasopism naukowych. W 1939 roku, po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Warszawy, prawie cały księgozbiór i dokumenty uległy rozproszeniu i zniszczeniu. Po wojnie Biblioteka wznowiła działalność w roku akademickim 1946/1947. W 1948 roku księgozbiór liczył ponad 3000 woluminów i mieścił się w jednym pokoju. W latach następnych Biblioteka rozwijała się w szybkim tempie. W 1972 roku księgozbiór osiągnął 75000 woluminów a biblioteka znajdowała się w nowych pomieszczeniach z magazynem.

Obecnie Biblioteka posiada przeszło 90 tys. woluminów książek i jednostek zbiorów specjalnych oraz około 16 tys. woluminów czasopism. W 2016 roku prenumerowanych na bieżąco jest 6 tytułów czasopism zagranicznych i 84 tytuły czasopism polskich. Do przeszło 250 tytułów czasopism polskich oraz ok. 20 tytułów zagranicznych na podstronie Biblioteki został umieszczony dostęp on-line (w różnym zakresie).

Biblioteka gromadzi zbiory z takich dziedzin jak: kultura fizyczna, sport wyczynowy, rehabilitacja i fizjoterapia, turystyka, rekreacja, zarządzanie i marketing, nauki biologiczno-medyczne, pedagogika, psychologia, filozofia, socjologia, itp. Prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne.

Od roku 2003 Biblioteka zapewnia stały dostęp do kilkunastu baz platformy EBSCO, w tym do najważniejszych: SportDiscus, Hospitality & Tourism Complete i Medline. Bazy te, zawierają streszczenia dokumentów oraz pełne teksty do ponad 7.000 tytułów czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz sportu, medycyny, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, biologii, ekonomii, biznesu i techniki.
Natomiast od roku 2007 Biblioteka oferuje dostęp do bazy ScienceDirect, która to umożliwia użytkownikom korzystanie z około 2.500 tytułów elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawnictw Elsevier i Springer. Zakres tematyczny bazy ScienceDirect - zawierającej także pełne teksty - to nauki przyrodnicze, medyczne, techniczne, chemia, fizyka i matematyka.

Z dniem 1 grudnia 2009 roku Biblioteka Główna otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego.
W roku 2010, w ramach krajowej licencji akademickiej, Biblioteka uzyskała bezpłatny dostęp do baz danych ISI Web of Knowledge, EBSCO, Elsevier, Springer oraz do czasopism Nature i Science.
Z ogólnodostępnych baz w internecie można znaleźć na podstronach Biblioteki bazę DOAJ, która zapewnia możliwość skorzystania z dostępu do zbioru ponad 3.700 tytułów e-czasopism oraz bazy RDM i WorldCat zawierających ponad 67 mln opisów bibliograficznych książek, czasopism i wydawnictw multimedialnych.

W kolejnych latach Biblioteka zapewniała dostęp do wyżej wymienionych baz zarówno na miejscu, z komputerów sieci uczelnianej, jak też zakładając konta zdalnego dostępu do baz z platformy EBSCO oraz ScienceDirect. Często uzyskujemy dostęp testowy do innych, interesujących baz. Informacje o bazach dostępnych czasowo znaleźć można na stronie domowej, w zakładce Testowane bazy danych.

Biblioteka prowadzi także działalność naukowo-dydaktyczną, poprzez szkolenia z zakresu: posługiwania się narzędziami informacyjno-wyszukiwawczymi, bibliometrii i przysposobienia bibliotecznego. Współpracuje z Centrum NUKAT w obszarze wymiany danych bibliograficznych oraz opracowywania dokumentów, a także z Biblioteką Narodową w szeregu prac nad opracowaniem rzeczowym publikacji.

Pracownicy Biblioteki mają znaczący udział w realizacji projektu unijnego pn. „System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac".

W latach 2014-2015 zrealizowano projekt własny Biblioteki: „Sport Polski - naukowa baza sportu polskiego". Fundusze na stworzenie nowej bazy uzyskano z wniosku przyjętego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obecnej chwili Biblioteka posiada 5 baz własnych: Sport Polski, BIBLIO, DYPLOM, DRHAB, PUBLIKACJE.

Od października 2016 roku przy Bibliotece Głównej działa Koło Dramatyczne, którego opiekunem jest Dyrektor Biblioteki mgr Violetta Perzyńska. W ramach zajęć dla studentów odbywają się ćwiczenia z emisji głosu, intonacji i artykulacji. Przygotowywane są spektakle teatralne, m.in. wystawiono w 2017 r. sztukę "Prometeusz" wg "Księgi Apokryfów" aut. Karela Čapka.