Badanie opinii i oczekiwań pracodawców względem absolwentów AWF Warszawa

Realizując założenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AWF Warszawa, Biuro Karier prowadzi badanie mające na celu poznanie zdania pracodawców o absolwentach uczelni. Charakter badania jest anonimowy, a otrzymane wyniki są opracowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.  

Badanie realizowane jest przy użyciu elektronicznego systemu do prowadzenia ankietyzacji. Pracodawcy współpracujący z Biurem Karier otrzymują drogą mailową indywidualne zaproszenie do udziału w badaniu. Będziemy zobowiązani za wypełnienie całej ankiety.

Z chęcią dowiemy się, w jaki sposób oceniają Państwo kompetencje osób opuszczających mury AWF Warszawa. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!