Karty przedmiotów

dla kierunku turystyka i rekreacja

rekrutacja 2017/2018

I stopień kształcenia

Moduł językowy
Język niemiecki *
Język francuski *
Język hiszpański *
Język rosyjski *
* język obcy do wyboru
Moduł przedmiotów podstawowych
Historia architektury lub Historia sztuki
Geografia społeczno-ekonomiczna
Fizjologia człowieka z anatomią
Podstawy psychologii
Podstawy socjologii
Podstawy filozofii
Podstawy ekologii i ochrony środowiska
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Podstawy ekonomii
Podstawy zarządzania
Pedagogika czasu wolnego
Historia turystyki i rekreacji
Moduł przedmiotów kierunkowych
Teoria rekreacji
Podstawy turystyki
Teoria i metodyka turystyki
Metodyka rekreacji
Geografia turystyczna
Krajoznawstwo
Obsługa ruchu turystycznego
Ekonomika turystyki lub Ekonomika sportu i rekreacji
Hotelarstwo
Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni miejskiej lub Zagospodarowanie rekreacyjne przestrzeni miejskiej
Teoria o metodyka treningu zdrowotnego
Agroturystyka
Informacja turystyczna
Pilotaż wycieczek lub Przewodnictwo turystyczne
Pomoc przedlekarska
Informatyka i technologia informacyjna
Organizacja pracy biurowej
Przedsiębiorstwo TiR w otoczeniu fiskalnym
Prawo w turystyce i rekreacji
Protokół dyplomatyczny i ceremoniał sportowy
Rekreacja osób starszych lub Turystyka osób starszych
Turystyka zrównoważona
Mowa ciała *
Nowe trendy w turystyce *
Anatomia funkcjonalna *
Ciało w kulturze europejskiej *
Muzealnictwo turystyczna *
Organizacja usług gastronomicznych w turystyce *
Organizacje pozarządowe *
Antropoomtoryka *
Religioznawstwo *
Etyczne aspekty współczesności *
Kulturowe uwarunkowania turystyki *
Rekreacyjne formy wypoczynku *
Turystyka w samorządach terytorialnych *
Klasyczne i współczesne koncepcje piękna *
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
* Przedmioty do wyboru
Moduł obozów
Obóz letni - turystyki przygodowej
Obóz wędrowny / Tramping
Obóz zimowy
Moduł wychowania fizycznego
Fitness lub Nordic Walking
Gimnastyczne formy rekreacji lub Lekkoatletyczne formy rekreacji
Gry zespołowe - siatkówka *
Gry zespołowe - rekreacyjne formy piłki ręcznej *
Gry zespołowe - koszykówka *
Gry zespołowe - piłka nożna *
Tańce ludowe i nowoczesne
Gry i zabawy ruchowe w turystyce i rekreacji
Pływanie
* Przedmioty do wyboru
Moduł ćwiczeń terenowych
Praca przedsiębiorstwa turystycznego / rekreacyjnego
Targi turystyczne
Impreza turystyczna
Wycieczka ekologiczna
Wycieczka po mieście
Wycieczka do uzdrowiska
Moduł specjalizacji i praktyk zawodowych
Instruktor outdoor
Marketing sportowy
Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
Hotelarstwo
Animator czasu wolnego
Fitness -nowoczesne formy gimnastyki
Nordic Walking
Odnowa psychosomatyczna
Turystyka kulturowa
Praktyki zawodowe

II stopień kształcenia

Moduł językowy
Język niemiecki *
Język francuski *
Język hiszpański *
Język rosyjski *
* język obcy do wyboru
Moduł przedmiotów podstawowych
Wiedza o kulturze
Socjologia czasu wolnego
Regiony turystyczne
Sposoby finansowania działalności w turystyce i rekreacji
Podstawy statystyki
Mediacje
 Odnowa biologiczna lub Uzdrowiska polskie
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Elementy przyrodoznawstwa w turystyce i rekreacji
Relacje kulturowe w turystyce
Moduł przedmiotów kierunkowych
Informatyka w turystyce i rekreacji
Regionalne strategie turystyczne
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Turystyka aktywna i kwalifikowana
Fizjologia wysiłku
Medycyna w turystyce i rekreacji
Biznes w turystyce i rekreacji
Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych
Turystyka międzynarodowa - uwarunkowania ekonomiczne 
Planowanie przestrzenie w turystyce i rekreacji 
Animacja w "wellness i SPA" 
Turystyka osób niepełnosprawnych lub Rekreacja osób niepełnosprawnych
 Wybrane zagadnienia teorii rekreacji lub Wybrane zagadnienia teorii turystyki
 Seminarium magisterskie do wyboru:
(prof. Piekarski, prof. Mogiła-Lisowska, prof. Pawlikowska-Piechotka, prof. Kozdroń, prof. Szeligiewicz )
Praca magisterska
Moduł wychowania fizycznego
Wybrane formy plenerowej rekreacji przygodowej (outdoor)
Drużynowe gry polskie lub Trening funkcjonalny
Siatkówka plażowa lub Badminton
Relaksacja i taneczne formy wypoczynku lub Drużynowe gry rekreacyjne
Moduł specjalizacji i praktyk zawodowych
Menedżer turystyki
Menedżer rekreacji
Trener osobisty
Trener czasu wolnego
Kinezygeronoprofilaktyka
Turystyka międzynarodowa
Praktyki zawodowe

dla kierunku turystyka i rekreacja

rekrutacja 2015/2016 i 2016/2017

I stopień kształcenia

Moduł językowy
Język niemiecki *
Język francuski *
Język hiszpański *
Język rosyjski *
* język obcy do wyboru
Moduł przedmiotów podstawowych
Historia architektury i sztuki
Geografia społeczno-ekonomiczna
Fizjologia człowieka z anatomią
Podstawy psychologii
Podstawy socjologii
Podstawy filozofii
Podstawy ekologii i ochrony środowiska
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Podstawy ekonomii
Podstawy zarządzania
Pedagogika czasu wolnego
Historia turystyki i rekreacji
Moduł przedmiotów kierunkowych
Teoria rekreacji
Podstawy turystyki
Teoria i metodyka turystyki
Metodyka rekreacji
Geografia turystyczna
Krajoznawstwo
Obsługa ruchu turystycznego
Ekonomika turystyki  i rekreacji
Hotelarstwo
Marketing
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Teoria o metodyka treningu zdrowotnego
Agroturystyka
Informacja turystyczna
Pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne
Pomoc przedlekarska
Informatyka i technologia informacyjna
Organizacja pracy biurowej
Przedsiębiorstwo w otoczeniu fiskalnym
Prawo w turystyce i rekreacji
Protokół dyplomatyczny i ceremoniał sportowy
Rekreacja  i turystyka osób starszych
Turystyka zrównoważona
Mowa ciała *
Nowe trendy w turystyce *
Anatomia funkcjonalna *
Obraz ciała w kulturze zachodniej *
Muzealnictwo turystyczne  *
Organizacja usług gastronomicznych w turystyce *
Organizacje pozarządowe *
Antropoomtoryka *
Religioznawstwo *
Kulturowe uwarunkowania turystyki *
Rekreacyjne formy wypoczynku *
Turystyka w samorządach terytorialnych *
* Przedmioty do wyboru
Moduł obozów
Obóz letni - turystyki przygodowej
Obóz wędrowny / Tramping
Obóz zimowy
Moduł wychowania fizycznego
Fitness lub Nordic Walking
Gimnastyczne formy rekreacji lub Lekkoatletyczne formy rekreacji
Gry zespołowe - siatkówka *
Gry zespołowe - rekreacyjne formy piłki ręcznej *
Gry zespołowe - koszykówka *
Gry zespołowe - piłka nożna *
Tańce ludowe i nowoczesne
Gry i zabawy ruchowe w turystyce i rekreacji
Pływanie
* Przedmioty do wyboru
Moduł ćwiczeń terenowych
Praca przedsiębiorstwa turystycznego / rekreacyjnego
Targi turystyczne
Impreza turystyczna
Wycieczka ekologiczna
Wycieczka po mieście
Wycieczka do uzdrowiska
Moduł specjalizacji i praktyk zawodowych
Marketing sportowy
Obsługa ruchu turystycznego
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
Hotelarstwo
Animator czasu wolnego
Fitness -nowoczesne formy gimnastyki
Nordic Walking
Odnowa psychosomatyczna
Praktyki zawodowe
Rekreolimpiada

II stopień kształcenia

Moduł językowy
Język niemiecki *
Język francuski *
Język hiszpański *
Język rosyjski *
* język obcy do wyboru
Moduł przedmiotów podstawowych
Historia kultury
Socjologia czasu wolnego
Regiony turystyczne
Programy unijne w turystyce i rekreacji
Podstawy statystyki
Mediacje
Odnowa biologiczna lub Uzdrowiska polskie
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Filozofia przyrody
Międzykulturowość
Moduł przedmiotów kierunkowych
Informatyka w turystyce i rekreacji
Polityka turystyczna
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Turystyka aktywna i kwalifikowana
Fizjologia wysiłku
Medycyna w turystyce i rekreacji
Ekonomika przedsiębiorstwa turycznego i rekreacyjnego
Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych
Turystyka międzynarodowa - uwarunkowania ekonomiczne 
Planowanie przestrzenie w turystyce i rekreacji 
Animacja w "wellness i SPA" 
Turystyka osób niepełnosprawnych lub Rekreacja osób niepełnosprawnych
 Wybrane zagadnienia teorii rekreacji lub Wybrane zagadnienia teorii turystyki
 Seminarium magisterskie do wyboru:
(prof. Piekarski, prof. Mogiła-Lisowska, prof. Pawlikowska-Piechotka)
Obóz naukowy
Metodologia pracy naukowej
Moduł wychowania fizycznego
Drużynowe gry polskie
Siatkówka plażowa lub Badminton
Drużynowe gry rekreacyjne lub Trening funkcjonalny
Wybrane formy plenerowej rekreacji przygodowej lub Relaksacja i taneczne formy wypoczynku
Moduł specjalizacji i praktyk zawodowych
Menedżer turystyki
Menedżer rekreacji
Trener osobisty
Trener czasu wolnego
Kinezygeronoprofilaktyka