Studia I stopnia

Wychowanie fizyczne


Opis kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Tematyka studiów

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu anatomii, antropologii, biologii i biochemii, biomechaniki, fizjologii, psychologii i socjologii, pedagogiki, teorii i metodyki wychowania fizycznego, teorii sportu, edukacji zdrowotnej, prawa w oświacie oraz teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu.

Studenci uczestniczą w obozie letnim i zimowym oraz odbywają praktyki pedagogiczne.

Treści realizowane w ramach bogatej oferty przedmiotów zapoznają studenta z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego reakcją na wysiłek fizyczny, procesami rozwoju somatycznego i motorycznego, uczą projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działań wspomagających rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych z osobami w różnym wieku.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Specjalizacje instruktorskie

Do wyboru

Instruktor rekreacji ruchowej:

> Aquafitness

> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Instruktor sportu:

> Akrobatyka sportowa

> Gimnastyka artystyczna

> Gimnastyka sportowa

> Judo

> Kajakarstwo klasyczne

> Koszykówka

> Kulturystyka

> Lekkoatletyka

> Narciarstwo alpejskie

> Narciarstwo klasyczne

> Piłka nożna

> Piłka ręczna

> Piłka siatkowa

> Pływanie

> Podnoszenie ciężarów

> Snowboard

> Tenis

> Trójbój siłowy

> Zapasy

> Żeglarstwo

> Żeglarstwo deskowe

Inne:

> Gimnastyka korekcyjna

> Integracja sensoryczna i kinezjologia edukacyjna w wychowaniu fizycznym

> Menedżer sportu

> Promocja zdrowia

Możliwość zatrudnienia

- szkoły i instytucje oświatowe

- placówki dydaktyczno-wychowawcze

- kluby sportowe

- związki i stowarzyszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej

Plan studiów

pobierz

Sport


Opis kierunku

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Podczas kształcenia student będący czynnym zawodnikiem może rozwijać swoje pasje sportowe oraz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które po ukończeniu studiów będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

Kształcenie na kierunku sport odbywa się w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu o kulturze fizycznej, nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów uczą się projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz zdobywają umiejętność zarządzania organizacją sportową.

Tematyka studiów

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu anatomii, antropologii, fizjologii wysiłku, biologii i biochemii, biomechaniki sportu, psychologii i pedagogiki sportu, ekonomii, historii sportu, socjologii sportu, teorii sportu i treningu sportowego, zarządzania i marketingu, zarządzania przedsięwzięciami sportowymi, żywienia, medycyny, odnowy biologicznej i prawa w sporcie oraz dyscyplin i konkurencji sportu. Studenci uczestniczą w obozie letnim i zimowym oraz odbywają praktyki zawodowe.

Treści realizowane w ramach bogatej oferty przedmiotów zapoznają studenta z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego reakcją na wysiłek fizyczny, uczą samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i realizacją procesu treningowego, przygotowania motorycznego sportowców, zasad zarządzania organizacją sportową.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Specjalizacje instruktorskie

Do wyboru:

- Akrobatyka sportowa

- Boks

- Gimnastyka artystyczna

- Gimnastyka sportowa

- Kajakarstwo klasyczne

- Koszykówka

- Kulturystyka

- Lekkoatletyka

- Narciarstwo alpejskie

- Narciarstwo klasyczne

- Piłka nożna

- Piłka ręczna

- Piłka siatkowa

- Pływanie

- Podnoszenie ciężarów

- Snowboard

- Szermierka

- Tenis

- Trójbój siłowy

- Zapasy

- Żeglarstwo

- Żeglarstwo deskowe

Możliwość zatrudnienia

- kluby sportowe

- związki i zrzeszenia sportowe

- instytucje samorządowe i państwowe działające w obszarze kultury fizycznej

- szkoły i placówki oświatowe (po ukończeniu kursu z zakresu przygotowania pedagogicznego)

Plan studiów

pobierz