Przewody doktorskie


Wszczęcie przewodu doktorskiego – wykaz dokumentów

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich

Aneks do Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 26 września 2016 roku

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 30 października 2015 roku

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora.


Obrony rozpraw doktorskich:

Mgr Paweł Kapuściński

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Sandra Brygida Boraczyńska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Patrycjusz Matwiejczuk

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Anna Matlęga

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Sylwia Gocłowska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Maciej Brożyna

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Katarzyna Boguszewska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Justyna Post

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Barbara Głasek

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Iwona Maliszewska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Anna Ciok

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Magdalena Karczewska-Lindinger

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Joanna Dworaczyk

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Bartosz Słowiński

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Beata Wolnik

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Paweł Zembura

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Marta Remiszewska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2

Mgr Paweł Lewandowski

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Mgr Daria Broda-Falkowska

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Iwona Piątkowska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Iwona Bernardelli

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Monika Pietrzak

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Maria Lipko-Kowalska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Lucyna Gwarek

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Marcin Stachowicz

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Teresa Karpiniak

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Tomasz Maziarczyk

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Zuzanna Mazur

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Joanna Szczepaniak

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Natalia Łukasik

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Aleksandra Samełko

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Katarzyna Piechota

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Radosław Michalski

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Bartłomiej Chełmecki

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Andrzej Rygas

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Paweł Słomiński

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Sonia Mosur-Kałuża

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Paulina Asendrych-Chałupka

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Michał Knittel

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Anna Kopiczko

Zawiadomienie o obronie rozprawy


Mgr Joanna Mazur-Różycka

Zawiadomienie o obronie rozprawy

Streszczenie rozprawy

Recenzja 1

Recenzja 2


Mgr Ryszard Szafirowicz

Zawiadomienie o obronie rozprawy