Postępowanie o nadanie tytułu profesora


Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 26 września 2016 roku

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 30 października 2015 roku

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 3 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora.